• Startsida
  • / Väsby Entré-projektet bjöd in till träff för konsulter

Väsby Entré-projektet bjöd in till träff för konsulter

Med utgångspunkt i temat Var med och gör Väsby Entré till verklighet bjöd projektgruppen för Väsby Entré in till frukostmöte för konsultföretag. Syftet med mötet var att ge en nulägesrapport om Väsby Entré och informera om den planerade upphandlingen av konsulttjänster i höst.

– Detaljplaneskedet för Väsby Entré pågår och samråd är planerat till årsskiftet. Parallellt arbetar vi med att starta upp genomförandefasen, inledde Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Järnvägsparken, den första detaljplanen, i projektet Väsby Entré vann laga kraft i början av 2017 och arbetet med detaljplanen för den resterande delen av projektområdet pågår med planerat samråd runt årsskiftet 2017/2018. Därför var det en bra tidpunkt att ordna ett konsultmöte för att informera om projektets status och det parallellt pågående förberedelsearbetet inför höstens upphandling av konsulttjänster.

Peter von Reedtz, Anne-Sophie Arbegard och Joachim Sävenlid från Väsby Entrés projektgrupp gav en nulägesrapport om Väsby Entré och informerade om den planerade upphandlingen av konsulttjänster i höst.

– Vi behöver ledare i projektet som tar ansvar för såväl människor som ekonomi. Jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans med rätt partner. Det här projektet börjar och avslutas med gott ledarskap, sade Joachim Sävenlid, projektledare för genomförandet av Väsby Entré.

Efter anförandet pratade projekteringsledaren Peter von Reedtz mer ingående om uppdraget, tidsplanen och behovet av tekniskt kunniga konsulter i upphandlingen.

– Genomförandet av projektet löper över tio år och präglas av kvalitet, långsiktighet och arbetsglädje. Därför letar vi efter en generalkonsult som kan bli vår höger hand och som vill vara med i Väsby Entré hela vägen in i mål, avslutade Peter von Reedtz, projekteringsledare för Väsby Entrés infrastruktur.

Representanter från ett flertal olika konsultföretag fanns på plats under det drygt timmeslånga frukostseminariet som avslutades med en frågestund.

Om du har frågor eller vill ha mer information om Väsby Entré kan du kontakta:

Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, Upplands Väsby kommun, anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se eller 073-910 46 29.

Joachim Sävenlid, genomförandeprojektet för Väsby Entré, Upplands Väsby kommun joachim.savenlid@upplandsvasby.se eller 070-979 92 02.

Senast uppdaterad: 5 september 2017