• Startsida
  • / Stängsel uppsatt runt kulturhistoriskt värdefulla hus

Stängsel uppsatt runt kulturhistoriskt värdefulla hus

Stängsel är uppsatt runt två av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i Järnvägsparken. Som en del av utvecklandet av Järnvägsparken ska områdets befintliga byggnader restaureras varsamt och bevaras. Järnvägsparken är den första etappen i infrastrukturprojektet Väsby Entré.

Henriksborg och tillhörande uthus kommer att tas om hand både invändigt och utvändigt.

Nu har två av fastigheterna, Henriksborg och Lilla Henriksborg, inhägnats och betraktas som byggarbetsplatser. Byggnaderna ska renoveras och upprustas varsamt efter en byggnadsantikvarisk bedömning och upprättad vård- och underhållsplan.

Mer information det planerade restaureringsarbetet av byggnaderna kommer att publiceras efter sommaren.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017