• Startsida
  • / Prioritera Väsby Entré i Stockholms läns trafiksatsningar

Prioritera Väsby Entré i Stockholms läns trafiksatsningar

Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och står därmed inför stora utmaningar. Länsstyrelsen, landstinget och länets kommuner behöver göra en gemensam kraftsamling utan tidigare motstycke för att lösa upp trafikknutarna och leva upp till ansvaret för bostadsförsörjningen.

Prioritera Väsby Entré i Stockholms läns trafiksatsningar

I Upplands Väsby kommun tar vi vår del av ansvaret för bostadsbristen och transporterna genom en av våra största satsningar någonsin. Fram till år 2026 kommer vi att investera 850 miljoner kronor i att utveckla området kring Upplands Väsby station inom projektet Väsby Entré.

Här kommer vi att utveckla stationsområdet för smidigare resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg – med möjlighet till en framtida anslutning av regionaltåg. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor. De samlade investeringarna i projektet från såväl offentliga som privata aktörer beräknas uppgå till cirka 10 miljarder kronor.

I rapporten ”Prioritera Väsby Entré i Stockholms läns trafiksatsningar” skriver kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman, och oppositionsrådet Oskar Weinmar att det inte räcker att Upplands Väsby kommun har höga ambitioner och avsätter stora resurser. För att matcha kommunens satsningar vill de se att:

  • Stockholms läns landsting som huvudman för kollektivtrafiken bidrar med resurser till planerna på en ny väderskyddad bussterminal i direkt anslutning till pendeltågsstationen.
  • Staten bidrar genom att länsstyrelsen i Stockholms län pekar ut Väsby Entré som ett så kallat namngivet objekt i den kommande länsplanen för regional transportinfrastruktur.
  • Stockholms läns landsting, länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket prioriterar Väsby Entré som ett strategiskt framtidsprojekt.

Läs rapporten ”Prioritera Väsby Entré i Stockholms läns trafiksatsningar” i sin helhet Pdf, 436 kB. (Pdf, 436 kB).

Senast uppdaterad: 22 januari 2018