• Startsida
  • / Väsby Entré hämtade inspiration från London, Rotterdam och Arnhem

Väsby Entré hämtade inspiration från London, Rotterdam och Arnhem

I början av september besökte en grupp tjänstemän och politiker från Upplands Väsby kommun London, Rotterdam och Arnhem för att hämta kunskap till infrastrukturprojektet Väsby Entrés pågående detaljplanearbete.

Gruppen besökte flera platser under studieresan, bland annat stationen i Arnhem (t.v.) och St. Pancras International station i London (t.h.).

Gruppen besökte flera platser under studieresan, bland annat stationen i Arnhem (t.v.) och St. Pancras International station i London (t.h.).

I London besökte gruppen flera stationer och referensobjekt designade av den framlidna världsarkitekten Zaha Hadid, som även tagit fram den konstnärliga visionen för Väsby Entré. Gruppen åkte sedan vidare till Nederländerna för att hämta lärdomar från centralstationen i Rotterdam och den nyöppnade stationen i Arnhem.

– Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och Upplands Väsby är redan i dag en av regionens viktigaste knutpunkter. Därför besöker vi andra europeiska storstadsregioner och studerar innovativa lösningar för smidiga resor och övergångar mellan olika trafikslag, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter vid Väsby station. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en modern och attraktiv mötesplats för såväl Väsbybor som regionala och internationella besökare.

– Vår ambition är att Väsby Entré ska bli ett område man vill åka till – inte bara förbi. För att kunna förena bostäder och hållbart resande med den spektakulära arkitekturen i projektet behöver vi hämta kunskap från andra storstäder som hanterat liknande utmaningar, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Platser som besöktes under studieresan:

  • Stratford station. Ett av Väsby Entrés referensobjekt. Stationen har likheter med det som planeras för Upplands Väsbys stationsområde. Bland annat studerade studiebesöket resenärsflöden, byten mellan trafikslag, bron och trappan från bussterminalen till shoppingcentret.
  • London Aquatics Centre. En byggnad designad av Zaha Hadid som ligger alldeles intill Stratford.
  • Evelyn Grace Academy. En skola med enkel och sparsmakad utformning för att studera Zaha Hadids mångfacetterade design.
  • King’s Cross Station och St. Pancras International station. Guidad tur av stationernas arkitektur.
  • Stationen i Arnhem. Ännu ett av Väsby Entrés referensobjekt. Det finns mycket att titta på kring den här nyöppnade stationen, med flera likheter med vad som planeras för Upplands Väsbys stationsområde. Bland annat studerades trapporna, p-garage, tunnlar, lyftpaket, perronger med mera.
  • Rotterdam. Rundvandring i Rotterdam med fokus på arkitektur. Bland annat besöktes central-stationen som öppnade 2014.
Senast uppdaterad: 24 januari 2018