• Startsida
  • / Väsby Entré är ett tioårsprojekt

Väsby Entré är ett tioårsprojekt

I Väsby Entré utvecklar kommunen Upplands Väsbys stationsområde. Fram till år 2026 ska fler än 1 000 nya bostäder samt 30 000 kvadratmeter lokaler för butiker och kontor byggas. För att inte hela stationsområdet ska bli en enda stor byggarbetsplats i tio år lägger vi stor vikt vid att prioritera ordning och reda från början.

Väsby Entré är ett tioårsprojekt

Väsby Entré sträcker sig från Ladbrostenen i norr till Skanska Maskins område i söder och omfattar hela det nuvarande stationsområdet i Upplands Väsby. Projektets första detaljplan för Järnvägsparken är färdig och där ska markarbeten påbörjas våren 2018. Samtidigt håller vi på att ta fram en detaljplan för resten av projektområdet som visar hur det ska utvecklas. Hela detaljplanen är tänkt att gå ut på samråd under hösten 2018.

För att inte hela stationsområdet ska vara en enda stor byggarbetsplats i tio år så kommer vi som leder projektet att prioritera ordning och reda för att få allt rätt från början. Vi planerar arbetet noggrant och genomför det i etapper för att maximera framkomligheten och minimera störningarna i Väsbybornas vardagsliv.

Väsby Entré är ett komplicerat infrastrukturprojekt. Den stora utmaningen ligger i att förena avancerade trafiklösningar med bostadsbyggande och den spektakulära arkitekturen i projektets vision. För att lyckas med detta behöver vi de bästa och mest erfarna specialisterna vi kan få tag på och därför upphandlar vi nu generalkonsulter för projektet.

Totalt investerar Upplands Väsby kommun cirka 850 miljoner kronor i Väsby Entré fram till 2026. De samlade investeringarna i projektet från såväl offentliga som privata aktörer beräknas uppgå till cirka 10 miljarder kronor. Upplands Väsby är en kommun som växer snabbt och vi behöver investera i fungerande infrastruktur för framtiden. Väsby Entré är navet i det arbetet.

Senast uppdaterad: 19 februari 2018