• Startsida
  • / Arkeologisk utredning nära hembygdsgården

Arkeologisk utredning nära hembygdsgården

Vecka 50 startar kommunen en arkeologisk utredning i Runby i närheten av hem­bygdsgården i Upplands Väsby. Området är historiskt intressant då det ligger mellan synliga lämningar från bronsålder, järnålder och medeltid. Mellan dessa finns det dock ett blankt område, som nu kommunen utreder.

Väsby Entré är ett tioårsprojekt

Den arkeologiska utredningen innebär att man gräver ett antal sökschakt med gräv­maskin inom utredningsområdet. När arkeologerna är klara läggs schakten igen.

Utredningen är en del av stadsutvecklingsprojektet Väsby Entré. Om arkeologerna hittar fynd kan ytterligare utgrävningar bli aktuella efter beslut från Länssty­relsen.

Runby nämns första gången på den vikingatida runstenen Ladbrostenen och under medeltiden var Runby den enda stora gården i trakten. I Gustav Vasas jordeböcker har gården delats i två olika byar, Övra och Nedra Runby. Sedan 1965 tar Upplands Väsby Hembygdsförening hand om gården.

Senast uppdaterad: 7 december 2017