• Startsida
  • / 170 ungdomslägenheter först ut i Väsby Entré

170 ungdomslägenheter först ut i Väsby Entré

Nu har Väsbyhem tagit över marken i Järnvägsparken vid Upplands Väsby station. Här intill Väsbyån ska Väsbyhem och Serneke bygga tre nya hus med första inflyttning under 2019. Markarbetena drar igång den 1 mars.

Illustration: MAF Arkitekter och Topia landskapsarkitekter.

Illustration: MAF Arkitekter och Topia landskapsarkitekter.

Senast uppdaterad: 2 februari 2018