• Startsida
  • / Kulturhusen i Järnvägsparken renoveras för framtiden

Kulturhusen i Järnvägsparken renoveras för framtiden

Projekt Väsby Entré håller som bäst på att rusta upp de äldre kulturbyggnaderna i Järnvägsparken. Husen är den sista resten av det gamla stationssamhället i Upplands Väsby och därmed bevaras värdefull kulturhistoria sida vid sida med den nyskapande arkitekturen i Väsby Entré.

Det finns nästan ingen gammal bebyggelse kvar i den här delen av Upplands Väsby, därför är det viktigt att bevara det vi har, säger projektchef Anne-Sophie Arbegard.

– Målet är att dessa värdefulla byggnader ska stå kvar i minst 150 år till.

Den varsamma renoveringen av de tre husen Henriksborg, lilla Henriksborg och Villa Korpkulla inleds under 2018. De bästa kompetenserna i regionen har kallats in till projektet. Byggnadsantikvarier, arkitekter, byggnadsvårdsingenjörer och konstruktörer hjälps åt för att återskapa byggnaderna till sin forna glans.

Det största av de tre husen, Henriksborg, byggdes på 1860-talet av köpmannen Richard Eriksson och fungerade som kombinerad diversehandel och privatbostad. Årtalet har bekräftats med hjälp av gamla tapeter som nyligen frilagts. Under årens lopp har huset genomgått en rad renoveringar och ombyggnationer. Merparten av dagens snickerier är från 20-talet, medan fönstren är från 1940-talet.

– Husen är som en inbyggd historiebok, säger byggnadsantikvarie Johan Dellbeck. Varje frilagt lager berättar sin historia.

Henriksborg

Foto: Mårten Granert, Upplands Väsby kommun

En allmän inventering av husen gjordes redan för flera år sedan. Hösten 2017 inleddes själva renoveringsprojektet med en omfattande kulturmiljöanalys och i november började arbetet med att ta fram de gamla ytskikten.

I skrivande stund är alla viktiga ytor i Henriksborg frilagda, arbetslaget plockat bort allt från gipsskivor och plastmattor till vävtapeter från 70-talet. Syftet är dels att säkra vilka detaljer som ska bevaras – som lister, spegeldörrar och den gamla butiksinredningen – dels att identifiera eventuella skador på stommen och sanera miljöfarliga material. I Lilla Henriksborg har projektet tyvärr upptäckt både asbest och en rötskada som måste åtgärdas, medan friläggningsarbetena i Villa Korpkulla från 20-talet precis har inletts.

På sikt kommer hela Järnvägsparken att öppnas upp för allmänheten och bli en grön lunga i området. Stadsträdgårdsmästare Nils Odén börjar inom kort planera för utformningen.

Upprustningen av byggnaderna är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och Väsbyhem och sker inom ramen för projektet Väsby Entré. Den 30/1 i år överlät kommunen byggnaderna till Väsbyhem, som kommer att hyra ut husen när renoveringsarbetena är slutförda.

Senast uppdaterad: 6 februari 2018