• Startsida
  • / Lös flera av regionens utmaningar på en och samma plats

Lös flera av regionens utmaningar på en och samma plats

Signerat:

I Väsby Entré kan vi tillsammans lösa flera av regionens utmaningar för pendeltåg, godshantering och breddningen av Ostkustbanan. Genom att prioritera Väsby Entré kan landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket öka det hållbara resandet i hela Stockholmsregionen.

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Oskar Weinmar (M), oppositionsråd, Upplands Väsby kommun

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Oskar Weinmar (M), oppositionsråd, Upplands Väsby kommun

De senaste fem åren har befolkningen i Stockholms län vuxit med nästan 200 000 personer. Digitaliseringen och globaliseringen gör regionens internationella konkurrenskraft viktigare för Sverige än någonsin.

Vi ser tydligt att potentialen för nya bostäder främst finns i kranskommunerna till Stockholms stad. I norra Stockholmsregionen är befolkningstätheten i dag ungefär tio gånger lägre än i mer centrala delar av länet.

Men för att inte trafiksystemet ska korka igen helt behöver fler människor resa kollektivt, och då måste bostäderna byggas intill befintliga spår och kollektivtrafik.

I Upplands Väsby kommun tar vi vår del av ansvaret genom projektet Väsby Entré, där vi utvecklar stationsområdet för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor.

För att klara den snabba befolkningsökningen behöver vi dessutom kraftigt öka den spårbundna kollektivtrafikens kapacitet i hela Stockholms län. En nyckel till det är att utvidga spårområdet vid Upplands Väsby station och bygga nya vändspår. Det skulle frigöra kapacitet i järnvägsnätet i hela regionen och möjliggöra en betydande ökning av antalet persontåg och godståg.

Genom att prioritera Väsby Entré kan landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket tillsammans öka transportkapaciteten och det hållbara resandet i hela Stockholmsregionen. Här kan vi tillsammans lösa flera av regionens utmaningar för pendeltåg, godshantering och breddningen av Ostkustbanan.

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande
Upplands Väsby kommun

Oskar Weinmar (M), oppositionsråd
Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 12 mars 2018