• Startsida
  • / Upplands Väsby på nionde plats i bostadsbyggande i Stockholms län

Upplands Väsby på nionde plats i bostadsbyggande i Stockholms län

Upplands Väsby hamnar på nionde plats av de 26 kommunerna i Stockholms län när det gäller antalet nya bostäder per invånare. Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt såsom Väsby Entré och Fyrklövern pågår. Totalt finns färdiga planer för över 2 000 nya bostäder.

Alla kommuner i länet har i dag bostadsbrist men i Upplands Väsby bygger vi för fullt. Vårt flaggskeppsprojekt är Väsby Entré, där vi bygger minst 1 000 nya bostäder och investerar i stationsområdet för en bättre kollektivtrafik, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt länsstyrelsens nya rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018” ligger Upplands Väsby kommun på nionde plats av länets 26 kommuner när det gäller antalet nya bostäder per tusen invånare som blivit färdiga 2015–2017.

Länsstyrelsen och landstinget menar att det behöver byggas 20 000 nya bostäder per år de närmsta åren. För att möta befolkningsökningen och samtidigt klara uppsatta klimatmål betonar rapporten också att fler behöver resa kollektivt, cykla och gå.

I projektet Väsby Entré kombinerar vi bostäder och kontor med spännande arkitektur och närheten till stark kollektivtrafik. Nu hoppas vi att också Trafikverket ska komma till skott med spårinvesteringar i vårt stationsområde, det kommer hela regionen att dra nytta av, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Senast uppdaterad: 25 juni 2018