• Startsida
  • / Jätteprojektet Väsby Entré går från planering till genomförande

Jätteprojektet Väsby Entré går från planering till genomförande

Signerat:

Nu är den andra detaljplanen för Väsby Entré ute på samråd för synpunkter och inspel från medborgare, näringsliv och myndigheter. Projektet är viktigt för landstingets, länsstyrelsens och Trafikverkets möjligheter att säkra hållbart resande i hela Stockholmsregionen.

Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun

Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun

Det händer mycket i jätteprojektet Väsby Entré som nu är på väg in i genomförandefas. Detaljplanen för stationsområdet gick ut på samråd den 25 oktober. Samtidigt fördjupas samarbetet med projektets ankarpartner, fastighetsutvecklaren Balder, vilket gör det möjligt att bygga fler bostäder än vad kommunen planerade från början.

Tack vare sin modiga arkitektoniska vision har Väsby Entré skapat
intresse hos hela 50 byggintressenter. I samrådet presenterar vi nu bland annat uppdaterade planer för bostadsbyggandet i kombination med omfattande infrastruktursatsningar i Väsby Entré.

Vi presenterar också en analys över hur nya förutsättningar för infrastrukturen kan bidra till att möta de utmaningar som bland annat kollektivtrafiken i norra Stockholmsregionen står inför. Med Balders medverkan kan en ny innovativ bussterminal börja byggas redan om ett par år, vilket skapar en välbehövd kapacitetsökning i kollektivtrafiken inte minst i Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna.

Samtidigt utreder Trafikverket möjligheten att bygga nya vändspår
i Upplands Väsby vilket skulle möjliggöra betydligt fler pendeltågsavgångar i hela regionen. Ett utbyggt spårområde inom Väsby Entré vore en stor och viktig investering som skulle minska problemen för godstågen från Rosersberg och göra att vi äntligen kan få dra nytta av Citybanans fulla kapacitet.

Samrådet pågår till den 6 december, och är en viktig chans för landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket att komma med synpunkter och inspel som kan lösa problemen i kollektivtrafiken och öka det hållbara resandet i hela norra Stockholmsregionen. Låt oss gemensamt utveckla hela stationsområdet i Upplands Väsby för en ännu starkare kollektivtrafik.

Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande
Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018