• Startsida
  • / Hus renoveras i Järnvägsparken

Hus renoveras i Järnvägsparken

Just nu renoverar vi tillsammans med Väsbyhem de gamla trähusen Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla i Järnvägsparken. Den utvändiga renoveringen förväntas vara klar till sommaren.

Husen Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla som ligger i Järnvägsparken

Grund, tak, fönster och fasader ska renoveras, Lilla Henriksborg har också sättningsskador och behöver rätas upp.

Husen är cirka 150 år gamla och hör därmed till de äldsta bevarade byggnaderna i Upplands Väsby, vilket gör dem kulturhistoriskt värdefulla.

– Husen är en del av det gamla stationsområdet som började växa fram här på 1860-talet. Det är viktigt att kulturvärdena tas tillvara och att husen renoveras varsamt och inte förvanskas, säger bebyggelseantikvarie Annika Andersson.

För att regn och snö inte ska skada husen under arbetet har vi byggt upp väderskydd runt dem. För att området ska kännas tryggare att vistas i under kvällstid har belysningen i Järnvägsparken också förstärkts.

Senast uppdaterad: 30 januari 2019