• Startsida
  • / Alla synpunkter på Väsby Entré har kommit in

Alla synpunkter på Väsby Entré har kommit in

Nu har vi tagit emot alla synpunkter under samrådet av detaljplanen för Östra Runby med Väsby stationsområde, som är en del av projekt Väsby Entré. Nu ska vi läsa, analysera och kommentera alla synpunkter, därefter kommer ett reviderat planförslag att presenteras.

Exempel på hur broarna skulle kunna se ut med entréer till tåg och perronger.

Exempel på hur broarna skulle kunna se ut med entréer till tåg och perronger. Bild: Zaha Hadid Architects.

Sammanlagt har mer än 210 personer och organisationer tyckt till om detaljplanen. Åsikter och synpunkter har varit både positiva och kritiska, och överlag väldigt varierade.

– Vi vill tacka alla som engagerat sig. Väsbyborna har stor kunskap om sitt närområde, det märks på de många kloka synpunkter vi fått in. Nu har vi ett stort jobb framför oss; vi ska läsa igenom, ta till oss av synpunkterna och arbeta om planförslaget, säger projektchef Anne-Sophie Arbegard.

Alla synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer att revideras utifrån inkomna synpunkter och ställas ut för granskning. Det innebär ytterligare en möjlighet för medborgare och andra intressenter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Medborgardialog om Järnvägsparken

Den andra av projekt Väsby Entrés två detaljplaner, Järnvägsparken, vann laga kraft 2017. I Järnvägsparken är arbetet i gång, just nu sanerar vi mark som vi senare ska bygga på och renoverar två 150 år gamla trähus.

En ny park ska också anläggas på området. Hur de gemensamma ytorna ska utformas och vad parken ska innehålla är möjligt att påverka. Vi vill därför gärna veta vad du tycker. I höst kommer vi att anordna medborgardialoger kring Järnvägsparken där Väsbyborna får möjlighet att tycka till om parkens innehåll. Vi har inte bestämt datum för dialogerna än, de kommer att meddelas senare.

Du kan läsa mer om Väsby Entré på projektets webbplats.


Senast uppdaterad: 21 februari 2019