• Startsida
  • / Byggherrar klara för Väsby Entré

Byggherrar klara för Väsby Entré

Merparten av byggherrarna som ska förverkliga Väsby Entré har fått sina markanvisningsavtal godkända av kommunen. Det innebär att de tillsammans med kommunen kan ta nästa steg för att förverkliga Väsby Entré.

Exempel på hur Väsby Entré skulle kunna gestalta sig när stationsområdet och kringliggande bostadshus är färdigbyggda.

Exempel på hur Väsby Entré skulle kunna gestalta sig när stationsområdet och kringliggande bostadshus är färdigbyggda. Bild: Zaha Hadid Architects

Nu är det klart med flera av de byggherrar som ska bygga Väsby Entré. Det blir Fastighets AB Balder, JM, Byggnadsfirman Viktor Hanson och Väsbyhem som får uppdraget att utveckla och förverkliga visionen. De har nu bildat den byggherregrupp som ska driva processen framåt i samverkan med Upplands Väsby kommun.

- Det känns bra att Upplands Väsby kommun nu har valt ut samarbetspartners som visat på de bästa förslagen för att bygga och utveckla Väsby Entré. Tillsammans arbetar vi för fullt för att få färdigt en detaljplan som kan bli godkänd i slutet av nästa år, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Totalt bidrar de fyra byggherrarna med merparten av de 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service som ska uppföras i det kollektivnära läget vid stationsområdet. Fastighets AB Balder är kommunens ankarpartner i projektet och ansvarar för att utveckla två tredjedelar av Väsby Entré med flera kvarter, ett urbant och ett grönt torg och två landmärken. JM bidrar med ett bostadskvarter med gröna inslag på gårdar, torg och tak. Byggnadsfirman Viktor Hanson planerar att bygga ett kvarter med fokus på estetisk hållbarhet. Diskussioner om markanvisning förs med Väsbyhem som har visat intresse för att utveckla och förtäta området vid de så kallade Stjärnhusen. Sedan tidigare har Väsbyhem ett markanvisningsavtal som avser delar av Järnvägsparken.

Ytterligare någon byggherre kan tillkomma senare i processen.

- Bostadsbristen i Stockholms län är akut. Lösningen ligger i att bygga många nya bostäder nära välfungerande kollektivtrafik, precis som vi gör i Väsby Entré, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet Väsby Entré innebär investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik, service, verksamheter och bostäder och blir en ny stadsdel som knyter ihop östra och västra Upplands Väsby. Stationsområdet kommer att utvecklas för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg

Senast uppdaterad: 13 maj 2019