• Startsida
  • / Piosaurus ska testa bromaterial för Väsby Entré

Piosaurus ska testa bromaterial för Väsby Entré

Vid stationen står nu en säregen skulptur inspirerad av Pi-tecknet, urtidsdjur och arkitekten Zaha Hadid. ”Piosaurus” ska hjälpa till att utvärdera material till de planerade broarna som ingår i projekt Väsby Entré.

"Piosaurus" vid Upplands Väsby station

"Piosaurus" vid Upplands Väsby station

Inom Väsby Entré föreslås dagens två gångtunnlar till perrongerna, samt Bankes bro, att ersättas av två nya broar över järnvägen. Broarna är ritade av den världsberömda arkitekten Zaha Hadid, som tagit fram den arkitektoniska visionen för Väsby Entré.

Förslaget till beklädnad av de nya broarna är vit-grå fiberbetong, ett material som går att forma väldigt fritt. Broarna planeras att delvis täckas med ängsflora, för att möjliggöra för bin, fjärilar och andra små varelser att ta sig över järnvägen. Banvallar, liksom stora vägar, är svåra barriärer för djurlivet.

– Vi har låtit göra en bro i miniatyr, nästan i form av ett Pi-tecken, i samma material och färg som de planerade broarna. Även på denna installation växer ängsflora.

Meningen med installationen är att beskriva materialet för Väsbyborna, samt utvärdera hur mycket skötsel växttäckta broar egentligen kräver, säger Nils Odén, stadsträdgårdsmästare i Uppland Väsby kommun.

Installationen som går under arbetsnamnet ”Piosaurus” har formgivits av Ann-Charlott Fornhed från Concretum Arte. Hon inspirerades av Zaha Hadids formvärld och några krumelurer som hennes sambo ritade på ett på ett papper.

– Det är som om en abstrakt dinosaurie från forntiden möter Zahas futuristiska vision i nutiden. En bro – genom tid och rum, säger Ann-Charlott Fornhed.

Piosaurus kommer att stå på torget under ett års tid, sedan ska materialet utvärderas.

 

Zaha Hadid architects vision av den norra bron i projekt Väsby Entré

Zaha Hadid architects vision av den norra bron i projekt Väsby Entré

Senast uppdaterad: 26 september 2019