• Startsida
  • / Gamla hus i Järnvägsparken snart som nya

Gamla hus i Järnvägsparken snart som nya

Restaureringen av husen i Järnvägsparken pågår för fullt. Villa Korpkulla och Lilla Henriksborg är färdigrestaurerade. Nu har turen kommit till sista huset i Järnvägsparken - Stora Henriksborg och stenhuset.

Stora Heriksborg visas täckt under ett stort, vit tält

Stora Henriksborg i Järnvägsparken täckt under ett stort tält

För att stå fredad för väder och vind täcks nu stora Henriksborg in av ett tält i det större formatet. Vi byter yttertak, ser över utvändig panel som vi byter ut vid behov. Vi renoverar fönster och byter ut rötskadat material. Panelen skrapas och ersätts vid behov. Det är ett stort renoveringsarbete. Stora Henriksborg utsattes en gång för en brand. Omfattningen av den är större än man tidigare trott. En hel del förkolnat material har dykt upp som måste bytas ut och gamla lagningar förbättras.

Allt arbetet sker under överseende av en antikvarie så att restaureringen sker med varsam hand och befintligt utseende bevaras. Strax efter jul beräknas allt vara klart.

Senast uppdaterad: 1 november 2019