• Startsida
  • / Regeringens nya utjämningssystem försvårar satsningar på regionens kollektivtrafik

Regeringens nya utjämningssystem försvårar satsningar på regionens kollektivtrafik

Signerat:
I takt med att befolkningen växer blir Stockholmsregionen allt viktigare som tillväxtmotor för hela landet, men befolkningsökningen medför också stora utmaningar och investeringsbehov. Den grönblå majoriteten i Region Stockholm har presenterat ett budgetförslag som signalerar dystrare tider för Stockholmsregionen.

Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun

Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun

Den grönblå majoriteten i Region Stockholm har presenterat ett budgetförslag som signalerar dystrare tider. Det är fullt förståeligt att man nu väljer att strama åt ramarna, framför allt med tanke på regeringens nya regionala utjämningssystem, där stockholmarna under de kommande åren förlorar flera miljarder kronor. Detta sker trots det faktum att Stockholmsregionen växer med 35 000 invånare varje år.

I takt med att befolkningen växer blir Stockholmsregionen allt viktigare som tillväxtmotor för hela landet, men befolkningsökningen medför också stora utmaningar och investeringsbehov. När investeringar i bostäder och infrastruktur inte håller jämna steg med befolkningstillväxten höjs trösklarna till bostadsmarknaden och den ekonomiska tillväxten bromsas. Befolkningsutvecklingen är på många sätt både vår största möjlighet och vårt största bekymmer. 
 
Både regeringen, regionpolitikerna och vi kommunpolitiker är överens om att den stora majoriteten av regionens kraftigt växande befolkning behöver resa kollektivt, av såväl framkomlighetsskäl som klimatskäl.
 
Att då införa ett nytt utjämningssystem som kraftigt minskar regionens investeringsmedel för att utöka kollektivtrafikens kapacitet ute i kommunerna, det är rent kontraproduktivt. Vi norrortskommuner växer kraftigt i befolkning, och Upplands Väsby blir allt viktigare som kollektivtrafiknod även för våra grannkommuner. Vi kommer inom en nära framtid att behöva en ny modern bussterminal med betydligt fler hållplatslägen än i dag, men Region Stockholms nuvarande budgetsituation hindrar vår kommun från att växa hållbart.

Regeringen måste skapa bättre förutsättningar för politikerna i Region Stockholm att satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken. Annars kan vi kommuner inte bidra med de bostäder som behövs, vilket bromsar tillväxten. Och det missgynnar hela Sverige.

Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande
Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 21 november 2019