• Startsida
  • / Sommarjobbande getter röjer sly

Sommarjobbande getter röjer sly

Kommunen har inlett ett samarbete med föreningen Get2Gether på Lidingö och lånat deras getter under juli och augusti. Syftet är att de ska röja området runt hembygdsgården från sly samtidigt som de är ett trevligt inslag kring stationsområdet.

Getter som betar vid en skogsdunge.

De hungriga getterna sommarjobbar med slyröjning.

Getter är naturliga superröjsågar som med sin aptit håller landskap öppna och gynnar den biologiska mångfalden. Tillväxten av sly i fornlämningsområdet på västra sidan om Upplands Väsby station har varit ett problem under lång tid. Nu testar vi om getter kan vara lösningen eftersom de betar på ett sätt som hämmar återväxten av sly.

Getterna har sin hage i skogen vid Hembygdsgården. Pensionärsföreningen PRO ansvarar för skötseln av getterna.

De 15 getterna har alla ett eget namn som finns listade på plats vid hagen.

Besök i hagen

Hagen har elstängsel med låst grind. PRO kommer att finnas på plats vid hagen på söndagar mellan klockan 12–13. Då finns det möjlighet för vuxna och barn att besöka getterna i hagen.

Att tänka på

  • Handhygienen är väldigt viktig för att getterna inte ska få några sjukdomar. Händerna måste spritas både innan man går in i hagen och efteråt. Handsprit finns på plats.
  • Getterna är snälla, men kan stånga varandra.
  • De går att mata getterna med knäckebröd, äpplen och morötter ur handen, men var beredd på att getterna gärna kommer springande allihop på en gång om du har mat med dig.
  • Barn får gå in i hagen tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare.

Aktiviteter i hagen

Det kommer att ordnas olika aktiviteter i hagen tillsammans med getterna. Ett exempel är getyoga, något som flera gånger arrangerats i getternas hemmahage på Lidingö.

Läs mer om våra inlånade sommarjobbare på Get2Gethers webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du ser getter som har rymt bör du kontakta kommunens gatu- och parkjour. Dagtid: 08-590 973 01 eller 073-910 43 00. Nattetid: 08-590 975 29 eller 073-910 45 29.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020