• Startsida
  • / Kostnader och utformning av Väsby Entré ses över

Kostnader och utformning av Väsby Entré ses över

Det osäkra konjunkturläget, stigande inflation och ökande byggkostnader påverkar förutsättningarna för Väsby Entré.

Tecknad visionsbild över området med två broar över järnvägen och nya kvarter.

Illustration: Urban Minds

Kostnaderna för Väsby Entré påverkas av den stigande inflationen och andra kostnadsökningar. Det osäkra konjunkturläget kan också påverka förutsättningarna. Den politiska ledningen har gett Kontoret för samhällsbyggnad uppdraget att se över hur projektet kan anpassas.

Väsby Entrés projektgrupp arbetar nu med att ta fram flera möjliga scenarier för hur projektet kan anpassas efter nya förutsättningar och hur kostnader kan minskas. Det kan till exempel handla om att den tillfälliga stationsbyggnaden under byggtiden får ett enklare utförande. Man ser också över vilka material som används och undersöker andra möjligheter att anpassa olika delar av projektet.

Genom att tänka nytt och undersöka alternativa lösningar kan vi hitta möjligheter att anpassa projektet utan att ge avkall på funktioner, säger Åsa Engwall, samhällsbyggnadschef i Upplands Väsby.

Projektgruppen för Väsby Entré ska under våren presentera olika scenarier med åtgärder.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023