Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Fler i egen försörjning

Fler i egen försörjning

Vägen till arbete eller studier

Vägen till arbete eller studier

Nya medarbetare

Nya medarbetare

Satsningen Väsby växlar upp

Satsningen består av två delar dels förstärks arbetet för att fler Väsbybor ska komma i egenförsörjning och dessutom finns möjlighet för lokala företag att få rådgivning och stöd till att växa.

Vägen till egen försörjning

Upplands Väsby kommun har ett brett samarbete med myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, andra kommuner, företag och föreningar. Samarbetet ska skapa förutsättningar för fler att komma ut på arbetsmarknaden och även hjälpa personer tillbaka in på arbetsmarknaden. Insatserna utgår från varje individs behov och anpassas individuellt.

Hur ser ditt behov ut?

Med stöd och coachning förbereder och stärker vi dig i din förberedelse att bygga din framtid. Det kan vara genom att komma ut i praktik, arbete eller studier.

  • 16 - 24 år utan arbete eller avslutad gymnasieexamen
  • kortutbildade utrikesfödda
  • med ekonomiskt bistånd
  • upp till 64 år och utan arbete

Ta kontakt med oss på kommunen så gör vi en plan utifrån dina önskemål och behov.

För företagare

Utifrån dina behov av kompetens för en ökad tillväxt får du stöd och hjälp att växa och utveckla. Det kan även handla om att få in ny arbetskraft via effektiv matchning.

På bilden står det fyra personer och de jobbar som ungdomscoacher på kommunen. Från vänster håll står Jessica, Amanda, Mircea och Mohamed.

Väsbys ungdomscoacher. Från vänster Jessica, Amanda, Mircea och Mohamed.

Låt oss ungdomscoacher hjälpa dig att så ett frö för dina framtidsplaner.


Är du 16 - 24 år och varken jobbar eller studerar?


Det kan ibland vara svårt att veta vad du som ung vill göra. Då är det bra att prata med någon som kan hjälpa dig att forma dina planer för framtiden. Det finns mycket stöd och hjälp att få. Kontakta oss ungdomscoacher. Vi hjälper dig gärna att hitta just din väg till arbete eller studier.


Läs mer och välkommen att kontakta oss

Kom och träffa oss ungdomscoacher på drop-in i Sigma Centrum