Fler i egen försörjning

Oskar Weinmar (M), Kommunstyrelsens ordförande

Satsningen kallas, Väsby växlar upp, och målet är att fler ska komma i egen försörjning.

En ung man tittar in i kameran, i bakgrunden syns en tegelvägg.

På bild: Oskar Weinmar (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Arbetslösheten har under de senaste åren varit högre i Upplands Väsby än i flera av Stockholmskommunerna. För att minska arbetslösheten, och i synnerhet arbeta med långtidsarbetslöshet i Upplands Väsby, beslutade kommunfullmäktige under 2020 om en satsning på 20 miljoner kronor per år under 2021­ – 2023.

Satsningen kallas, Väsby växlar upp, och målet är att fler ska komma i egen försörjning. Vägen dit kan bland annat ske genom förberedelse för studier, via praktik eller med annan samordning av stöd och hjälp för att fler personer ska komma i arbete. I satsningen ingår även att stödja det lokala näringslivets tillväxt.

Kommunfullmäktige har kopplat tre uppdrag till projektet:

  • Stärka individens förmåga till en etablering på arbetsmarknaden.
  • Ökad samordning inom kommunen och med externa samarbeten.
  • Främja tillväxt i det lokala näringslivet.

Ann-Christine L Frickner (C), ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet.

Fokus är att hjälpa företagen i Upplands Väsby kommun att växa och skapa en hållbar utveckling.

En kvinna står framför en gammal kakelugn.

Ann-Christin L Frickner (C), ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet.

Upplands Väsby har många små- och medelstora företag som vill växa och då behöver hitta nya medarbetare. Med råd och stöd ska fler företag nå ökad tillväxt och våga nyanställa.

Vi sätter in flera olika insatser där ett exempel är samarbetet mellan kommunen och Väsby Promotion. Väsby Promotion är en lokal näringslivsorganisation för Väsbys företag och entreprenörer och de har i sin tur startat ett samarbete med Tillväxt Väsby. Målet är att skapa 375 nya jobb till 2023. Fokus är att hjälpa företagen i Upplands Väsby kommun att växa och skapa en hållbar utveckling. Med bland annat rådgivning och matchning ökar förutsättning för att företagen ska kunna pröva nya strategier vid rekrytering.

Kommunens investering i Tillväxt Väsby uppgår till totalt nio miljoner kronor under 2021-2023 och ingår i arbetet med att minska arbetslösheten i Upplands Väsby som en del i satsningen Väsby växlar upp. Även för år 2024 finns ytterligare 3 miljoner kronor för tillväxtstimulerande insatser till stöd för lokala näringslivet.

Det är viktigt att ge stöd som främjar tillväxten hos företagen i Väsby eftersom företagen är en av samhällets viktiga grundpelare som bidrar till ekonomisk tillväxt, service och jobb.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022