Har du ekonomiskt bistånd?

I ett gemensamt arbete lägger vi fokus på att ge dig stöd och coachning på vägen till egen försörjning.

I kombinationen av vägledning och stöd hjälper vi dig att stärka upp möjligheterna att komma ut i egen försörjning. Arbetet sker utifrån varje persons behov och med fokus på att förbereda dig för att komma ut i praktik, arbete eller i studier.

Via Väsby Direkt får du kontakt med din handläggare.

Ta del av information gällande praktik och arbetsträning

Vuxenutbildning för dig som vill studera

Senast uppdaterad: 1 september 2022