Ansökan

Nordanskolan är en kommunal skola för elever som har behov av att få undervisning i mindre grupp med mer lärarstöd. Elever från hela Upplands Väsby kommun kan ansöka till Nordanskolan på lika villkor. Skolan har ett särskilt ansökningsförfarande och särskilda antagningskriterier.

Ansökan läsåret 2024/2025

Inför läsåret 2024/2025 kommer beslut om antagning till Nordanskolan att ske under samma tidsperiod som det ordinarie skolvalet pågår. Ansökningar till Nordanskolan behöver därför komma till utbildningskontoret senast 2 februari 2024.

Ansökningsförfarande

  • Ansökan görs på angiven blankett av elevens vårdnadshavare tillsammans med rektor på elevens hemskola. Den ska sedan skickas till Utbildningskontoret i Upplands Väsby, antingen via e-post eller vanlig post.
  • Beslut om prioritering och placering fattas av en antagningsgrupp som består av rektor för Nordanskolan, representant från Utbildningskontoret samt representant från elevhälsoteamet.

Ansökningsblankett Pdf, 154 kB.

Antagningskriterier

  • Det föreligger inga krav om diagnos för att antas till Nordanskolan, antagningen styrs av elevens behov av särskilt stöd.
  • Nordanskolan ska vara ett alternativ som övervägs först när andra stödinsatser har prövats. För att detta ska kunna fastställas vid antagning ska elevens hemskola bifoga följande dokument vid ansökan:
  1. Utredning av särskilt stöd, till utredningen kan de även bifoga de kartläggningar som gjorts, exempelvis den pedagogiska kartläggningen.
  2. Beslut om åtgärdsprogram - komplett med tillhörande utvärderingar.
  3. Om eleven är utredd av BUP eller annan utredare, ska kopior på utredningen bifogas. Övrig information som kan ha betydelse för ansökan, exempelvis elevens nuvarande skolsituation om det inte framgår av ovanstående dokumentation.
Senast uppdaterad: 24 januari 2024