Om skolan

På Nordanskolan finns det möjlighet för eleverna att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen sker i mindre grupper och med en tät vuxennärvaro.

Lärare/pedagogerna har en nära kontakt med vårdnadshavare om elevens undervisning och utveckling. På Nordanskolan har lärare/pedagogerna en regelbunden kontakt med elevhälsoteamet. Om behovet finns så har lärare/pedagoger även kontakt med andra funktioner som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten och habiliteringen med flera.

Digitala läromedel och egen dator

Eleverna i årskurs 6-9 har egen dator och vi använder digitala läromedel. Varje år görs även satsningar och inköp av analoga läromedel.

Webbaserat verktyg för information - SchoolSoft

All löpande information och dialog sker i skolans webbaserade verktyg.


Läsårsdata

Läsårsdata 2023/2024

Hösttermin 2023

Torsdag 17 augusti – torsdag 21 december

Lov vecka 44: 30 oktober – 3 november

Vårtermin 2024
Onsdag 10 januari – tisdag 11 juni

Sportlov vecka 9 26 februari – 1 mars
Fredag 29 mars helgdag
Måndag 1 april helgdag
Påsklov vecka 14: 2–5 april

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2024