Föräldraskapsstöd till dig som bor i Väsby

I Upplands Väsby ska du som förälder snabbt kunna få det stöd du behöver när det gäller små eller stora frågor kring ditt barn eller ungdom. Vi strävar efter att alla föräldrar ska få en möjlighet att växa i sitt föräldraskap.

Föräldraskapsstödet riktar sig till alla föräldrar i Upplands Väsby kommun med barn 0–18 år.

Det finns möjlighet till

Individuellt föräldraskapsstöd

Kuratorer och familjeterapeuter hjälper gärna till när du känner att du behöver stöd eller rådgivning.

Familj- och skolservice erbjuder:

 • föräldrarådgivning till föräldrar i kommunen med barn i åldern 0–18 år
 • stöd till kommunens förskolor och grundskolor i arbetet med barn och elever och hjälp till samarbete förskola eller skola och familj

Familj- och skolservice kan hjälpa till med:

 • föräldrarådgivning angående små och stora funderingar kring barn och ungdomar
 • vägledning till föräldrar som vill ha ett bättre samarbete med sina barns förskola eller skola
 • att handleda och utbilda förskolans och skolans personal i hur man möter barn och elever och deras föräldrar
 • att vara bollplank till skolornas elevstödjande personal när deras egna resurser inte räcker till eller man kört fast

Verksamheten finns på Himmelsgränd 12, 1 tr (porttelefon).

Kontakta familj- och skolservice

På familj- och skolservice arbetar familjeterapeuter som du kan kontakta.

Familjecentralen består av:

 • öppen förskola
 • kurator
 • mödrahälsovård
 • barnhälsovård.

Kurator

Familjecentralens kurator är utbildad kurator/föräldrarådgivare och arbetar med individuella stödsamtal till föräldrar som har barn noll till sex år samt med föräldagrupper.

 

Till kuratorn kan du vända dig om du behöver:

 • Hjälp och stöd när du har frågor och funderingar kring ditt föräldraskap eller relationen till ditt barn.
 • Vi kan vägleda dig till rätt stöd och hjälp om vi inte passar för just dina behov.
 • prata om vad händer i relationen när vi blir föräldrar?
 • Hur vägleder du ditt barn?
 • Hur stress påverkar din familj.

Kontakta familjecentralens kurator

Du kan kontakta familjecentralens kurator Lena Hammar via e-post eller telefon.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en del av familjecentalen och har sina lokaler på Dragonvägen 92 i Upplands Väsby.


Öppen förskola vänder sig till dig med barn i åldern noll till fem år som inte har barnomsorg. Verksamheten är gratis och du behöver inte anmäla dig.

På öppna förskolan är både du och ditt barn delaktiga i verksamheten. Du och ditt barn får leka, sjunga, och träffa andra barn och vuxna.


Öppna förskolans sida kan du läsa mer om öppettider och aktuella aktiviteter.

Föräldragrupper

Vid deltagande i våra grupper får du möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar. Här hittar du information om aktuella kurser och vad kurserna innehåller. 

Vägledande samspel – för föräldrar med barn 0–3 år

Vägledande samspel är ett hälsofrämjande föräldrastödsprogram som fokuserar på det positiva samspelet mellan föräldrar och barn. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling.

Här kan du läsa mer vägledande samspel och kursens innehåll

Kommande kurstillfällen

Under våren kommer en kurs i vägledande samspel att starta. Kursen sker dagtid kl. 09:30-10:30 i Öppna föreskolans lokaler på Dragonvägen 92. Det går bra att ta med sig sitt barn upp till 1 år.

Datum för träffarna är: 5/4, 12/4 och 26/4.

Du anmäler dig via förmuläret nedan.

Intresseanmälan till föräldrakursen vägledande samspel
Intresseanmälan till föräldrakursen vägledande samspel
Fyll i dina kontaktuppgifter för att anmäla intresse, vi kontaktar dig så snart vi kan.
Ange ålder på ditt barn
Ange ålder på ditt barn
Dessa träffar vänder sig till alla föräldrar med barn 3-12 år i Upplands Väsby kommun. Det är ett generellt föräldrastödsprogram och det innebär att man inte behöver uppleva några konflikter eller ”problem” med barnen utan det är för alla som tycker det är spännande och lärorikt att träffa andra föräldrar och samtala om barn, forskning inom barn och föräldraområde och se vad man som förälder kan göra för att barnen ska utvecklas och växa upp så positivt som möjligt.

Höstens träffar

Tider för höstens träffar kommer efter sommaren.

 

Träffarna kommer vara i Öppna förskolans lokaler på Dragonvägen 29 i centarala Väsby klockan 18.00-20.30.


Anmäl dig till ABC i formuläret nedan:

Intresseanmälan till ABC träffar våren 2022
Intresseanmälan till ABC träffar våren 2022
Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart vi fått din anmälan

iKomet - internetbaserad föräldrastöd

iKomet är en internetbaserad version av Komet som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3 till 11 år. Kursen består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5h att gå igenom per gång. Totalt arbetar man med iKomet under 10 veckor. Avsnitten innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar och planering för att hjälpa föräldrar i vardagen.

 

Du har under hela tiden du går iKomet möjlighet att ha kontakt och support från någon av kommuns familjeterapeuter eller kuratorer.

Översikt av innehållet i programmet

 • Avsnitt 1 - Umgänge och uppmärksamhet
 • Avsnitt 2 – Förberedelser och uppmaningar
 • Avsnitt 3 – Uppmuntran
 • Avsnitt 4 – Rutiner och ansvar
 • Avsnitt 5 – Välj strider
 • Avsnitt 6 – Problemlösning
 • Avsnitt 7 – Regler och nödbroms
 • Uppföljningsavsnittet - Hur får man förändringar att hålla i längden?

Vill du gå iKomet? Vänd dig till Familj-och skolservice.

Ring till familj- och skolservice 08-590 970 78 Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan till iKomet * (obligatorisk)
Intresseanmälan till iKomet
Fyll i dina kontaktuppgifter för att anmäla ditt intresse, vi hör av oss så snart vi kan.
Beskriv gärna hur många barn du du har och deras ålder

Har du snart eller har du en tonåring mellan 12 och 17 år? Upplands Väsby kommun erbjuder nu en föräldrakurs som vänder sig till föräldrar vars barn snart kommer in i tonåren eller som redan är tonåringar. Kursen och kurslitteraturen är gratis.


Birgitta Kimbers bok "Älskade förbannade tonåring" används som kurslitteratur. Du kommer att få boken gratis vid första grupptillfället.

Kursen utgår från vardagssituationer

Älskade förbannade tonåring är en kurs som utgår från en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar känner igen.

Information och anmälan

Vårens och höstens kurser är fullbokade. Ny möjlighet att gå kursen kommer att ges från och med januari 2023.

Webbaserade och digitala föräldraskapsprogram

Du kan delta i samtalsgrupp digitalt.

Det finns också möjlighet att använda ett digitalt verktyg. Samarbete efter skilsmässan (SES) är ett interaktivt verktyg som kan hjälpa dig som förälder i den förändringsprocess som en skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation och det är gratis. Du eller barnet behöver vara skriven i Upplands Väsby.

Föräldrar på deltid är en kort utbildning och samtalsgrupp om stödjande föräldraskap för barn som har separerade föräldrar.

Vi träffas digitalt fyra gånger

Totalt träffas gruppen fyra gånger, två timmar varje gång digitalt via Teams. Det är frivilligt och kostnadsfritt att delta. Du och ditt barns andra förälder kommer inte gå i samma grupp.

 

Gruppen leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna har svårt att komma överens.

 

Kursen är till dig vars barn är folkbokförd i Sigtuna, Sollentuna eller Upplands Väsby.

Anmälan

Väsby Direkt 08-590 970 00, knappval 2 eller familjerattsbyran@upplandsvasby.se

Plattformen kan ge dig hjälp att förstå och stötta dina barn och samtidigt kunna möta de förändringar och utmaningarna som en skilsmässa eller separation kan innebära för en vuxen. Plattformen är uppdelad i flera moduler baserat på olika ämnen och perspektiv.

Finns på svenska, engelska eller arabiska.


Använd plattformen när du önskar:

 • hjälp oavsett tid på dygnet
 • kunskap och stöd i digitalt format, baserat på forskning
 • hjälp att förstå egna och andras reaktioner
 • konkreta övningar.

Kom igång

Du eller ditt barn ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun.

 

Logga in och

 • välj Upplands Väsby
 • välj skild / separerad / anhörig
 • registrera dig och skriv namn och e-post.

För anonym inloggning eller personlig rådgivning välkommen att kontakta Väsby Direkt.

Kontaktuppgifter och öppettider Väsby Direkt.

Familjerättsbyrån kan ge dig mer stöd

Vill du få mer information eller stöd i frågor som berör separation, vårdnad, boende och umgänge så kan du besöka familjerättsbyråns webbplats.

Senast uppdaterad: 13 juni 2022