Enkät samtal med fältare

Hur tyckte du att det var att träffa fältarna? Var vår träff till nytta för dig som förälder och ungdom? Det vore värdefullt för oss om du tar dig tid att svara på några enkla frågor om din upplevelse, det hjälper oss att bli bättre i vårt förebyggande arbete. Dina svar är självklart anonyma. Tack för din medverkan!

1. Jag är:
1. Jag är:


2. Hur definierar du dig?
2. Hur definierar du dig?3. Jag kände mig lyssnad på
3. Jag kände mig lyssnad på
4. Jag kände mig förstådd
4. Jag kände mig förstådd
5. Jag upplever att jag kan gå vidare/lägga händelsen bakom mig, efter detta samtal
5. Jag upplever att jag kan gå vidare/lägga händelsen bakom mig, efter detta samtal
6. Jag känner att jag kan kontakta fältarna om jag eller någon annan behöver stöd
6. Jag känner att jag kan kontakta fältarna om jag eller någon annan behöver stöd
7. Vi pratade om det jag ville
7. Vi pratade om det jag ville
8. Jag fick även hjälp med andra saker än det jag kom hit för
8. Jag fick även hjälp med andra saker än det jag kom hit förJag lämnar mitt medgivande till att mina svar får användas i utbildningssyfte * (obligatorisk)
Jag lämnar mitt medgivande till att mina svar får användas i utbildningssyfte


Senast uppdaterad: 6 oktober 2022