Enkätundersökning om stationsområdet

Lokalpolisområde Sollentuna och Upplands Väsby kommun utför en undersökning för att ta reda på hur trygga ni medborgare känner er vid stationsområdet. Syftet är att skapa en djupare förståelse för medborgarnas känsla av trygghet, och att följa upp våra gemensamma åtgärder.

Dina svar på enkäten är värdefulla för oss och kommer endast att användas i statistiskt syfte. Ditt deltagandet är helt frivilligt och svaren på frågorna är anonyma.

Tack för din medverkan!

Emma Rauf-Otworowski, Brottsförebyggande strateg Upplands Väsby kommun

Daniel Wilhelmsson, Kommunpolis Upplands Väsby

1. Hur definierar du dig?
1. Hur definierar du dig?2. Hur gammal är du?
2. Hur gammal är du?

3. Av vilken anledning är du här?
3. Av vilken anledning är du här?

4.1. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 06.00-15.00
4.1. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 06.00-15.00


4.2. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 15.00-23.00
4.2. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 15.00-23.00


4.3. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 23.00-06.00
4.3. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 23.00-06.00


4.4. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 06.00-15.00
4.4. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 06.00-15.00


4.5. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 15.00-23.00
4.5. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 15.00-23.00


4.6. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 23.00-06.00
4.6. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 23.00-06.00


5. Vilka tre faktorer påverkar mest din otrygghet vid stationsområdet? (Kryssa i tre alternativ)
5. Vilka tre faktorer påverkar mest din otrygghet vid stationsområdet? (Kryssa i tre alternativ)


Senast uppdaterad: 5 februari 2020