Vem kan ansöka om färdtjänst?

Färdtjänst kan beviljas till dig som har en bestående funktionsnedsättning som varar längre än tre månader.

Funktionsnedsättningen ska medföra väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Om du är rullstolsburen, eller av andra skäl inte kan ta dig in och ur en taxi, kan du beviljas tillstånd för specialfordon.

Färdtjänst sker genom samåkning

Färdtjänst sker i första hand genom samåkning, det vill säga tillsammans med andra. Du måste i regel acceptera samåkning med andra resenärer och avvikelser i resväg och restid.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst med en särskild blankett som du beställer via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Du kan även hämta ut blanketten i kommunhusreceptionen, Dragonvägen 86. Blanketten finns inte digitalt.

Utöver din skriftliga ansökan behöver du lämna in:

  • Ett läkarintyg där det framgår vad du har för funktionsnedsättning och varför du behöver färdtjänst.
  • Ett fotografi.

Vad händer efter att jag har ansökt?

Du kommer att få träffa en handläggare som utreder din funktionsnedsättning och din förmåga att resa med kollektivtrafik. Sedan skickas läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi till färdtjänstavdelningen i Stockholm för beslut. Vill du överklaga beslutet gör du det till allmän förvaltningsdomstol. 

Senast uppdaterad: 4 mars 2022