Rehabilitering

Har du en biståndsinsats och är i behov av behandlande träning, kan du få hjälp med det när du deltar i din insats. Är du i behov av rehabilitering till följd av sjukdom eller skada kan du vända dig till Region Stockholm.

Kommunens ansvar för rehabilitering inom biståndsinsatser

Kommunen har ansvar för rehabilitering och habilitering i de fall du har ett beslut om särskilt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet eller daglig sysselsättning. Syftet är att du ska få hjälp med den träning som du behöver i ditt vardagliga liv.

Rehabilitering hos regionen

Övrig rehabilitering ansvarar regionen för.

Rehabilitering i Stockholms län på Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 november 2021