En månad fri från våld

Under november arrangeras flera föreläsningar om våld i nära relationer.

Väsby fritt från våld

Det finns olika typer av stöd att få för personer som utsätts för våld eller utsätter andra för våld.

Upplands Väsby kommun anordnar en föreläsning där du får du information om vilket stöd det finns att få. Träffa verksamheter och organisationer som möter personer som utsätts för våld eller utsätter andra för våld.

Följande aktörerer kommer att delta och presentera sina verksamheter:

  • Utredare och behandlare från Upplands Väsby kommun som jobbar med våldsutsatta och våldsutövare.
  • Polisens utredare för brott i nära relationer.
  • Väsbyhem.
  • Ungdomsmottagningen.
  • Brottsofferjouren.
  • Mivida tjejjour.
  • Väsby tjejjour.
  • Säkerhetsenheten i Upplands Väsby kommun.

Mer information och anmälan till föreläsningen

Åtta föreläsningar om sexuellt våld

Föreläsningarna arrangeras tillsammans med sju andra kommuner. Alla föreläsningar är kostnadsfria och hålls digitalt. Föreläsningarna riktar sig i första hand till yrkesverksamma, men är öppna för alla som vill delta.

Föreläsningen kommer att beröra vad Unizon möter i sina stödverksamheter, hur porr- och prostitutionsindustrin och kommersialiseringen av kvinnor och flickors kroppar fungerar och hur det påverkar unga och vuxnas vardag.

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt den 7 november klockan 14.00-15.30.

Arrangör

Unizon.

Föreläsare

Cornelia Björkquist är verksam inom Unizon som sakkunnig i sexualbrott och sexuell exploatering.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Föreläsningen handlar om hur vi lyfter sexuellt våld i samtal. Många professionella tycker att det är svårare att lyfta och stanna kvar i sexuellt våld än annat våld i samtal. Varför är det så, vad kan vi tänka på, och hur kan vi ta emot en berättelse om sexuellt våld på ett sätt som blir hjälpsamt för den som har utsatts?

 

Föreläsningen kommer ha särskild utgångspunkt i arbete med sexuellt våld i parrelation, men ger verktyg som även kan appliceras på andra former av sexuellt våld.

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt den 9 november klockan 9.00-11.00.

Föreläsare

Josefin Grände är legitimerad psykoterapeut som under många år arbetat med frågor kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våldtäkt, genus, sexualitet och trauma. Hon är verksam som psykoterapeut, föreläsare och skribent.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Föreläsningen belyser kopplingen mellan porren och våld i ungas nära relationer. Vi beskriver hur ett våldsförebyggande arbete med unga kan inkludera porrkritiska samtal. Föreläsningen bygger på 1000 möjligheters långa erfarenhet av samtal med unga som blivit utsatta av en partner och med unga som konsumerar porr och använder våld.

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt den 15 november klockan 10:00-11.00.

Arrangör

1 000 möjligheter.

Föreläsare

Mikis Kanakaris är utbildad coach och har lång erfarenhet från näringslivet. På stiftelsen 1000 möjligheter är Mikis verksamhetsutvecklare och arbetar med verksamheten som är vänd specifikt mot unga killar.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

För unga som lever med begränsningar, kontroll och våld i hederns namn, kan kunskap om kropp och sexualitet vara livsviktig. I den här föreläsningen berättar Sonja Ghaderi från RFSU om hedersutsatta ungdomars upplevelser sexualundervisning, utifrån rapporten ”I början det är liksom en chock…” och ger tips för en mer inkluderande och jämlik sexualundervisning.

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt den 20 november klockan 15.30-16.30.

Arrangör

RFSU.

Föreläsare

Sonja Ghaderi är projektledare på RFSU med särskild sakkunskap om hedersnormer och sexualupplysning. Hon är i grunden jurist med inriktning på mänskliga rättigheter.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Föreläsningen lyfter medias rapportering av sexuella övergrepp, den låga benägenheten att anmäla, fysiska och psykologiska följder av sexuella övergrepp samt omhändertagande och spårsäkring.

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt den 22 november klockan 14.00-15.00.

Arrangör

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Föreläsaren

Susanne Mattsson är medicine doktor vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala universitet. Hon arbetar som forskare och adjunkt i medicinska vetenskaper med inriktning mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Under föreläsningen presenteras mäns, transpersoners och ickebinäras utsatthet för sexuellt våld utifrån erfarenheter från de nya nationella stödlinjerna samt rapporter och forskning. Vilka likheter och vilka skillnader kan vi se? Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner är ett pilotprojekt som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) på uppdrag av regeringen.

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt den 22 november klockan 15.00-16.00.

Arrangör

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Föreläsare

Chris-Emelie Denstedt arbetar som projektledare för Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Stödcentrum delar med sig av arbetssätt och erfarenheter av att träffa ungdomar i åldrarna 10-20 år som utsatts för sexualiserat våld, våld från en partner eller andra brott. De belyser vikten av ett gott bemötande och berättar vad ungdomarna själva uttrycker som hjälpsamt efter brott och hur vi som professionella kan spela en viktig roll under återhämtningen.

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt 28 november klockan 10.00-11.30.

Arrangör

Stödcentrum Nordväst.

Föreläsare

Stödcentrum Nordväst är en kommunal verksamhet som vänder sig till ungdomar i åldern 10–21 år som blivit utsatta för eller som är vittnen till ett brott.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Vilka riskfaktorer gör att individer tvingas in i prostitution? Föreläsningen tar upp grooming som ett stort växande problem och som en av de stora orsakerna. Fungerar stödinsatser i praktiken? Vilka andra sätt finns det att ta sig ur utsatthet om samhällets insatser inte räcker?

Tid och plats

Föreläsningen hålls digitalt den 30 november klockan 10.00-11.15.

Arrangör

Inte din hora.

Föreläsare

Anna Lidén levde som prostituerad från 17-23 års ålder då hon även använde droger och alkohol samt utsattes för våld. Detta ledde till svår psykisk ohälsa som det tog tio år att bli fri ifrån. Hon är styrelseledamot i föreningen #intedinhora och har vigt sitt liv åt att utsatta barn och kvinnor ska få bättre hjälp och stöd.

Anmälan

Anmälan till föreläsningarna om sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 november 2023