Frånvaro och ledighet

Här hittar du som vårdnadshavare information om hur du anmäler frånvaro och ansöker om ledighet.

Frånvaroanmälan av elev görs via SchoolSoft.

Ansök om ledighet för elev

Ansökan om ledighet görs via SchoolSoft. Ansökan lämnas till elevens lärare i god tid före önskad ledighet.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024