Anpassad grundskola

Upplands Väsby kommuns anpassade skola har sina lokaler i Runby skola och omfattar årskurs 1-9. Till anpassad skola kommer elever från hela kommunen.

Läroplan

Anpassade grundskolan har egen läroplan.

Läroplan för anpassade grundskolan på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Organisation

​Anpassade grundskolan består av fyra klasser. En låg- och mellanstadiedel med elever i klass 1-6 och en mellan- och högstadiedel med elever i klass 6-9. Arbetslagen består av speciallärare, elevassistenter och fritidspersonal som även arbetar i skolan.

Undervisning i hemkunskap, idrott, musik och slöjd bedrivs av lärare från grundskolan.

I anslutning till skolan finns fritidshem för elever från 7-12 år. För elever från 13 år ordnar LSS fritidsverksamhet i Smedby.

Miljö

I skolans närhet finns skog, strövområden, lekplatser och kollektiva kommunikationer.

Senast uppdaterad: 10 april 2024