Fritidshem

På Runby skola finns fritidsavdelningarna Blå, Röd, Gul, Grön, Rosa, anpassad grundskolas fritidsavdelning Svalan, samt Sjumilaskolans fritidsavdelning Lila.

Öppnings- och stängningsavdelning för de olika fritidsgrupperna är alltid
på avdelning Rosa. Öppning kl 06.30 - 07.30, stängning kl 16.45 - 18.00.
Mellanmål äter vi i matsalen kl 13.45-14.30.
Svalan och Lila har öppning och stängning på respektive avdelning.

Fritidsavdelning Blå

Fritidsavdelning Blå är ett fritidshem för barnen i förskoleklassen, åk 1, 2 och 3 med beteckningen A.

Kontaktuppgifter

08-590 979 55

Fritidsavdelning Gul

Gul är ett fritidshem för barnen i förskoleklass och åk 1, 2, 3 inom arbetslag B.

Kontaktuppgifter

08-590 973 43

Fritidsavdelning Grön

Fritidsavdelning Grön är ett fritidshem för barnen i förskoleklassen, åk 1, 2, 3 i arbetslag C.

Kontaktuppgifter

08-590 979 41

Fritidsavdelning Röd

Fritidshem för barn i förskoleklass, åk 1, 2 och 3 i arbetslag D.

Kontaktuppgifter

08-590 979 33

Fritidsavdelning Rosa

Fritidshem för barn i förskoleklass, åk 1, 2 och 3 i arbetslag E.

kontaktuppgifter

08-590 979 48

Fritidsavdelning Svalan (anpassad grundskola)

Svalan är ett fritidshem för elever mellan 7-12 år

Kontaktuppgifter

08-590 976 18

Fritidsavdelning Lila (Sjumilaskolan)

Lila är ett fritidshem för elever mellan 6-12 år

Kontaktuppgifter

08-518 088 92

Senast uppdaterad: 19 februari 2024