Om skolan

Vi vet att fokus på hälsa, idrott och friluftsliv gynnar lärandet och skapar goda uppväxtvillkor. Barn som rör på sig övar samarbete, koordination och blir kostmedvetna. De tar också in kunskaper lättare och lär sig att vårda hälsan för att må bra och utvecklas hela livet.

Hälsa, idrott och friluftsliv

Varje elev ska må bra och utvecklas på alla plan. På Runby skapar vi därför aktiveringsmöjligheter utöver det vanliga. Vi ger eleverna ett gediget program med:

  • Motorisk kartläggning i förskoleklass
  • Friluftsaktiviteter
  • Idrottslyft
  • Certifikat i hjärt- och lungräddning i skolår 9
  • I årskurs 8 och 9 får eleverna möjlighet att träna iskunskap bland annat genom att hoppa i isvak

I skogen intill skolan undervisar vi genom matlagning, vikingaäventyr och orientering. Under vintern åker vi skidor i skidspåret på idrottstimmarna.

Våra lokaler är pedagogiskt anpassade. På skolan finns dessutom tre matsalar, idrottshallar, två bibliotek, hemkunskapssalar och slöjdsalar.

Andra viktiga områden vi arbetar mycket med är:

Relationer

Att bygga upp och skapa goda relationer är grunden till att lyckas med ledarskap, undervisning och samverkan. Arbetsmiljön består till stor del av relationen till arbetskamrater och klasskamrater.

För att skapa goda relationer till var och en krävs det att vara närvarande, lyssnande och öppen för diskussioner. Att möta varje barn, elev, förälder och medarbetare där de befinner sig och hitta vägar till att utmana deras tankemönster för att skapa lärande och utveckling.

Självförtroende

Människor som vågar vara sig själva, vågar vara annorlunda, säger till om de känner sig kränkta får ett ökat självförtroende. Då får de också tillit andra och till sig själva när det gäller att ta sig an nya områden och nytt lärande.

Tydlighet

I varje möte både privat och professionellt söker vi att agera klart och tydligt. Att vara tydlig i åsikter och tankar skapar trygghet för omgivningen. Det ger goda förutsättningar för dialog om hur vi tillsammans ska samarbeta och utveckla förskolan och skolan.

Helhet

Undervisningen och skolutvecklingen ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv. Inget i vår omvärld är lösryckt och enkelt. Vi vill öka förståelsen av sammanhang genom att samarbeta mellan olika ämnen, beroenden och erfarenheter. Det är det som gör att vi kan lära oss av historien och se till att utvecklas utifrån allt vi till dags dato vet. Vi ska tillsammans värna om vår gemensamma miljö för att tänka på dem som ska leva och må bra i kommande generationer.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024