Stöd, hälsa och trygghet

Alla elever har behov av olika stöd för utveckling. Det är viktigt att du känner dig trygg i skolan för att klara av skolarbetet.

Plan mot kränkande behandling

Alla skolor måste varje år göra en plan mot kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Nedan kan du ta del av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmålsundervisning på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 19 februari 2024