Ansökan

Sjumilaskolan är en kommunal skola för elever som har behov av att få undervisning i mindre grupp med mer lärarstöd. Elever från hela Upplands Väsby kommun kan ansöka till Sjumilaskolan på lika villkor. Skolan har ett särskilt ansökningsförfarande och särskilda antagningskriterier.

Ansökan läsåret 2024/2025

Inför läsåret 2024/2025 kommer beslut om antagning till Sjumilaskolan att ske under samma tidsperiod som det ordinarie skolvalet pågår. Ansökningar till Sjumilaskolan behöver därför komma till utbildningskontoret senast 2 februari 2024.

Ansökningsförfarande

  • Ansökan görs på angiven blankett av elevens vårdnadshavare tillsammans med rektor på elevens hemskola. Den ska sedan skickas till Utbildningskontoret i Upplands Väsby, antingen via epost eller med vanlig post.
  • Beslut om prioritering och placering fattas av en antagningsgrupp som består av rektor för Sjumilaskolan, representant från Utbildningskontoret samt representant från elevhälsoteamet.

Ansökningsblankett Pdf, 155 kB.

Antagningskriterier

  • För att antas till Sjumilaskolan föreligger krav på dokumenterad diagnos autism.
  • Sjumilaskolan ska vara ett alternativ som övervägs först när andra stödinsatser har prövats. För att detta ska kunna fastställas vid antagning ska elevens hemskola bifoga följande dokument vid ansökan:
  1. Utredning av särskilt stöd, till utredningen kan de även bifoga de kartläggningar som gjorts, exempelvis den pedagogiska kartläggningen.
  2. Beslut om åtgärdsprogram - komplett med tillhörande utvärderingar.
  3. Om eleven är utredd av BUP eller annan utredare, ska kopior på utredningen bifogas. Övrig information som kan ha betydelse för ansökan, exempelvis elevens nuvarande skolsituation om det inte framgår av ovanstående dokumentation.
Senast uppdaterad: 27 februari 2024