• Startsida
  • / Sjumilaskolan
  • / Information om utbildningsprogrammet YAM för 7:or och 8:or som främjar ungdomars psykiska hälsa.

Information om utbildningsprogrammet YAM för 7:or och 8:or som främjar ungdomars psykiska hälsa.

Information om utbildningsprogrammet YAM för 7:or och 8:or som främjar ungdomars psykiska hälsa.

Hej!

Du har som vårdnadshavare fått information om utbildningsprogrammet YAM,som främjar ungdomars psykiska hälsa. Utbildningen är en del av ett forskningsprojekt i samarbete med Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Ditt barns skola har valt att delta i denna forskningsstudie och för att vi ska kunna få använda de uppgifter som ditt minderåriga barn lämnar i enkätstudien behöver vi ditt samtycke.

Förutom informationsfolder om YAM och samtyckesblankett skall du också ha fått ett portofritt svarskuvert som delats ut till berörda elever. Tacksam om du/ni som vårdnadshavare fyller i samtyckesblanketten och postar så fort som möjligt.

Alternativt skickar du/ni ett mail till eva.lundin@ki.se där det framgår att ni som vårdnadshavare eller du som ensam vårdnadshavare samtycker eller inte. Kom ihåg att ange skola, klass och elevens namn.

Med vänlig hälsning,

Eva Lundin Projektsamordnare YAM eva.lundin@ki.se

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022