Stöddteamet informerar!      

Hur ser man till att elever med läs- och skrivsvårigheter får hjälp med någon form av text-till-tal-verktyg.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022