Sjumilaskolans organisation

Sjumilaskolan består av fem klasser från förskoleklass till årkurs 9 med cirka 8 elever i varje klass. Arbetslaget består av lärare, specialpedagog och elevassistenter. Till arbetslaget hör även ett EHT team bestående av psykolog, kurator, SYV (studie- och yrkesvägledare) och skolsköterska.

Undervisning i praktisk/estetiska ämnen bedrivs av lärare från Runby skola.

Sjumilaskolan erbjuder fritids för elever från 6-12 år. För elever från 13 år ordnar LSS fritidsverksamhet i Smedby.

Miljö

I skolans närhet finns skog, strövområden, lekplatser och kollektiva kommunikationer.

Läroplan

Sjumilaskolan följer grundskolans läroplan lgr 22.

Senast uppdaterad: 10 april 2024