Matavfall

Här kan du läsa om hur du få ditt matavfall att bidra till det naturliga kretsloppet. Det finns information om vad du kan sortera ut för att blir biogas. Du kan läsa om priser och komma vidare till att göra en ansökan att gå med i matinsamlingen. Vi är många som sorterar matresten i Upplands Väsby, många som tänker ekonomiskt och hållbart.

Mina sidor och beställningar du kan göra gällande matavfall

Är du intresserad och vill anmäla dig till matinsamlingen kan du logga in på e-tjänsten Mina sidor där du hittar de flesta tjänsterna som vi erbjuder. Du loggar in genom BankID eller med ditt kundnummer som du hittar på din faktura. Du kan även kontakta Väsby Direkt.

Där kan du som bor i småhus beställa,

 • extra matavfallspåsar
 • startkit som innehåller, påshållare och matavfallspåsar
 • ansluta till matavfallsinsamlingen
 • se dina hämtdagar för ditt avfall

Utsortering

Lägg det du inte äter upp i en matavfallspåse så hjälper du till att skapa biogas. Biogasen använder vi bland annat som ett miljövänligt alternativ till bränsle i kommunen. Det blir också billigare för dig att sortera ut det du inte använder och bättre för miljön.

Det här kan du sortera

 • Frukt och grönt
 • Pasta- och ris
 • Kaffesump och teblad
 • Godis och popcorn
 • Gammalt bröd

Vad vi inte gör biogas av

 • Plast, även bioplast
 • Metall
 • Pappersförpackningar
 • Kattsand och burströ
 • Snusprillor och fimpar
 • Krukväxter och jord 

Abonnemang

Ditt abonnemang består av två delar. En fast grundavgift och en rörlig tömningsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften betalar du oavsett vilket abonnemang du väljer. Har du matavfallsinsamling eller en godkänd kompost för matavfall betalar du en lägre grundavgift.

Dessa avgifter gäller mellan 1 januari till 31 december, 2021

Grundavgifter för en- och tvåbostadshus, 2021

Pris

Grundavgift med matavfallsinsamling

500 kr/år

Grundavgift utan matavfallsinsamling

1700 kr/år

Tjänster hämtningar

Pris per tömning

Beställning

Ordinarie tömning av matavfall

27,50 kr


Tre extra hämtningar av matavfall per år*

Ingår i ditt matavfallsabonnemang

Beställs via MIna sidor

Hämtning av matavfall varje vecka under sommaren**

165 kr/år

Beställs via Mina sidor

Extra hämtning av matavfall på ordinarie hämtdag, mellan ordinarie hämtveckor

55 kr

Beställs via Mina sidor

*På ordinarie hämtdag, mellan dina ordinarie hämtveckor.

**Under sommarmånaderna kan du beställa extra veckohämtningar av matavfall. Du får hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Avgiften gäller för samtliga sommarmånader, juni, juli och augusti. Denna tjänst kostar 165 kronor och måste beställas i förväg, du kan beställa detta genom att logga in på e-tjänsten Mina sidor.

Tänk på att beställningar har en leveranstid på 2 veckor.

Om du bara har lite matavfall kan du och dina grannar dela på en brun soptunna. Ni betalar er egen grundavgift men delar på tömningskostnaderna. Ni får fortfarande varsin faktura. Alla hushåll som är med och delar får den reducerade grundavgiften.

Ladda ner blanketten för delat matavfallskärl i Självservice Pdf, 122 kB.

Dessa avgifter gäller mellan 1 januari till 31 december, 2021

Grundavgifter 2021

Pris

Grundavgift med matavfallsinsamling

500 kr/år

Grundavgift utan matavfallsinsamling

1500 kr/år

Det finns en massa myter om matavfall. Det gör att många är skeptiska till att börja med matavfallsinsamling.

Därför har vi tagit fram argument mot de vanligaste myterna.

"Det luktar illa"
Maten ligger ju redan i din soppåse, varför skulle den lukta mer för att den ligger i en separat påse?

 • Skala först - skölj sen. Håll ditt matavfall så torrt som möjligt så luktar det mindre.
 • Byt påse varannan, var tredje dag även om den inte är full.
 • Rulla ihop påsen ordentligt så att inget matavfall ramlar ut i soptunnan.

"Det kommer råttor i matavfallstunnan!"
Har du råttor nu? Matavfallet ligger ju redan i din soptunna. Du kommer inte få råttor bara för att du lägger det i en separat tunna.

 • Rulla ihop den bruna påsen så att inget matavfall ramlar ut i tunnan.
 • Överfyll inte matavfallstunnan så att locket inte går att stänga.

"Alla sopor bränns ändå"
Bara om det inte är rätt sorterat. Det ska bara ligga matrester i matavfallet. Ligger det exempelvis förpackningar eller plastpåsar i matavfallet så går det inte att röta och då måste det brännas.

"Det blir energi när det bränns"
Ja, det är sant. Men det är bättre att det blir biogas och biogödsel. Det är en mer miljövänlig och effektivare användning av den näring som faktiskt finns i matavfallet.

Ditt sorterade matavfall hamnar först på omlastningen på SÖRABS anläggning i Hagby. Där tippas allt matavfall ut på en platta för att besiktigas. Det är för att se till så att det inte ligger en massa plast och annat material i matavfallet.

När det har klassats som rent lastas det om och transporteras till Uppsala Vattens anläggning i Uppsala. Där rötas det till biogas och biogödsel. Det blir sen till gödsel som kan använda till odling i kommunen och biogas som används som bränsle.

Hushållen står för den största mängden matavfall i Sverige. Det slängs nästan en miljon ton matavfall om året. Det är cirka 97 kilo per person. Räknar man med det matavfall som uppkommer i produktionen av maten vi köper så slänger vi ungefär 129 kilo per person om året.

Det viktigaste är ju att äta upp den mat vi köper, men vissa saker kan vi ju inte äta. Till exempel bananskal, kaffesump och räkskal. Bara för att det inte går att äta betyder det inte att det inte är värdefullt.

Det finns massor av näring i matavfall. Den näringen kan vi återföra till jordbruket genom att skicka matavfallet till rötning. När matavfallet rötas uppstår biogas som blir till drivmedel för bland annat bussar och sopbilar. Det som blir kvar efter gasutvinningen blir biogödsel. På så vis sluter man kedjan från jord till bord till jord igen.

Kompost är en biologisk nedbrytningsprocess av organiskt material där slutprodukten är jord.

Många tror att det matavfall som kommunen samlar in blir kompost. Så är det inte. Det rötas. Det är en helt annan biologisk nedbrytningsprocess där slutprodukterna är biogas och biogödsel.

Rötning är mycket snabbare process än kompostering. Det gör att saker som till exempel komposterbara påsar inte kan brytas ned vid rötning. Därför är det viktigt att du använder de påsar du får av kommunen.

Länk till mer information om hemkompostering av matavfall

I Väsby har vi valt att använda den bruna papperspåsen till matavfallet av flera anledningar.

Främst är det för att det är den mest miljövänliga matavfallspåsen. Papper är alltid bättre för miljön än plast, även om det är så kallade bioplastpåsar.

Det är också den påsen som funkar bäst i biogasanläggningen. Andra typer av påsar måste sprättas upp innan matavfallet åker in i anläggningen. Mycket matavfall går till spillo i den processen vilket är slöseri med resurser. Det följer också med bitar av plastpåsarna i matavfallet när påsarna sprättas. De plastbitarna hamnar sedan på våra åkrar tillsammans med biogödseln. Därför är den bruna papperspåsen bättre för miljön.

Använd därför bara de påsar du får av kommunen. Följer du skötselråden så funkar papperspåsarna utmärkt. Då gör du också miljön en dubbel tjänst: minskad plastanvändning och näringsåterförsel.

Ja, det är dessa vi använder oss av för miljön. Vi använder samma papperspåsar i alla hushåll. En av anledningarna är att biogasanläggningen, den som tar emot Väsbys matavfall, räknar med att det ska komma i papperspåsar. Därför blir det fel om andra typer av påsar ligger med i lasten.

Vi använder inte platspåsar när vi samlar upp matavfall. Det finns några anledningar till detta, en är att plast‑ och bioplastpåsarna levereras till ett intag där påsarna inte sprättas upp innan de åker in i anläggningen. Alla påsar av plast måste sprättas eftersom de inte kan rötas. Mycket matavfall går förlorad när påsarna sprättas, vilket är ett är slöseri med resurser.

Använd därför bara de påsar du får av kommunen. Du gör miljön en dubbel tjänst, minskad plastanvändning och näringsåterförsel.

Tips för köket

 • Använd påshållaren och de bruna papperspåsarna du får av kommunen.
 • Håll ditt matavfall så torrt som möjligt. Skala först - skölj sen. Du kan t.ex. skala frukt och grönsaker direkt ner i påsen.
 • Lägg lite hushållspapper i botten av påsen om du har mycket blött matavfall.
 • Byt påsen varannan eller var tredje dag även om den inte är full.
 • Slå in sånt som luktar mycket i papper innan du lägger det i påsen. Tidnings- eller oblekt hushållspapper går bra.

Tips för bruna tunnan

För att hålla de bruna tunnorna fräscha och underlätta för de som hämtar ditt matavfall kan du göra följande:

 • Rulla ihop påsen ordentligt så att inget ramlar ut i tunnan.
 • Lägg påsen med botten nedåt av samma anledning.
 • Placera tunnan så skuggigt det går under de varma månaderna.
 • Lägg tidningar i botten av tunnan när det är kallt ute. Då minskar risken att påsarna fryser fast i tunnan.
 • Spola själv ur din tunna då och då om du har möjlighet. Låt då locket stå öppet så att tunnan torkar ordentligt.
Senast uppdaterad: 14 november 2022