Börja spela instrument i kulturskolan

Minikollage, närbilder på personer som spelar xylofon, tvärflöjt, trumpet, fiol, gitarr piano.

Vill du lära dig att spela ett instrument? Från årskurs tre kan du spela instrument i Upplands Väsby kulturskola. Här har vi samlat information för dig som är nyfiken. Du kan se filmer och läsa om instrumenten. Här finns också svar på de vanligaste frågorna.

Anmälan

Anmälan till kulturskolan är alltid öppen. Du kan anmäla tidigast det kalenderår som ditt barn börjar den lägsta årskursen för ämnet. När du skickat in anmälan står ditt barn i kö i väntan på plats.

Första antagningsperioden inför höstterminen sker mellan 15 maj och 15 juni. Andra antagningsperioden är mellan 16 juni och 26 augusti. Efter att läsåret börjat sker antagning då lediga platser uppstår. Meddelande om plats skickas till den mejladress som angavs i anmälan.

Att spela instrument i kulturskolan

Kulturskolan är en plats för mycket glädje och kreativitet. Att lära sig ett instrument är både roligt och utvecklande och i kulturskolan kan du också lära känna nya kompisar.

Du har lektion en gång i veckan efter skoltid. Elever som spelar blås- eller stråkinstrument kan även spela i orkester redan från första året. För äldre elever finns den möjligheten längre fram.

För alla elever finns vanligtvis många tillfällen att spela på konserter och göra andra framträdanden.

Tid och plats, avgift

Lektionerna är i Messingen och ute i enstaka skolor i kommunen. Tid och plats för lektion bestäms tillsammans med din lärare efter att du fått plats. Terminsavgiften är 1050 kronor per termin.

Instrument – se filmer och läs mer

Klicka på de utfällbara boxarna för att se filmer och läsa mer om de olika instrumenten.

För dig som börjar i årskurs 2 till hösten har vi kursen "Stråkinstrument/stråkgrund". Elever från årskurs 4 och uppåt anmäler sig direkt till ett särskilt stråkinstrument.

Läs mer om att spela stråkinstrument i kulturskolan

Från årskurs 2 och uppåt.

Läs mer om att spela elbas i kulturskolan

Vanliga frågor och svar

Kontakta gärna oss om du har fler frågor.
Telefonnummer: 073-910 44 41
Mejladress: kulturskolan@upplandsvasby.se

Plats

De allra flesta elever har sin lektion på kulturskolan i Messingen. Vissa läsår kan vi även erbjuda instrumentlektioner ute i några av kommunens grundskolor.

Tid

På fritiden, efter ordinarie skoldags slut.

Du har lektion en gång i veckan i grupp eller enskilt. Enskild lektion brukar vara 20 minuter och lektion i grupp 30-60 minuter (två eller fler elever). Instrumentlärarna avgör vad som är lämpligt för sina elever och sitt instrument, enskild eller grupplektion.

Om du spelar stråk- eller blåsinstrument erbjuds du även ett orkester- eller ensembletillfälle varje vecka. Du som spelar ett annat instrument kan delta i ensembler och orkestrar när du blir lite äldre. Orkester- eller ensemblelektioner kostar inget extra, det ingår i din terminsavgift.

När får vi veta tid och plats för lektion?

Först anmäler du dig. I juni meddelar kulturskolan via e-post om du får plats till hösten eller om du behöver vänta lite längre. Din blivande lärare kontaktar dig när höstterminen startar. Då kommer ni överens om dag och tid. Ibland bestäms tider redan före sommaren.

Kulturskolans instrumentlärare lägger sitt schema så att alla elever ska få en tid som passar utifrån skolscheman och andra önskemål.

Terminsstart

Kulturskolan startar veckan efter grundskolorna, mer info kommer i ditt antagningsbrev. I övrigt följer vi grundskolornas läsår, lovdagar och så vidare. Elev i instrument garanteras minst 26 tillfällen på ett läsår.

Terminsavgift

1050 kronor per termin. Avgiften betalas via faktura före varje ny termin.

Observera att elev som får plats i kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis tills den sägs upp av vårdnadshavare. Det innebär att man "bokar" alltså inte en termin i taget utan har en plats på samma sätt som i för- och grundskolan.

Uppsägning görs via kulturskolans webb senast:

 • 1 december – för att inte fortsätta vårtermin
 • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin.

Varje instrument har ett begränsat antal platser. Hur länge ni kommer få vänta beror på hur många platser som blir lediga, samt antalet sökande till ämnet. Elever som går Musikmix i årskurs 2 har i mån av plats förtur till instrumentplatserna.

Inte förrän efter sista anmälningsdag 15 maj vet vi säkert hur eventuella köer blir, men ungefär så här brukar kötiderna se ut:

Kort eller ingen kö – lätt att få plats

 • Trumpet
 • Trombon
 • Valthorn
 • Eufonium
 • Tuba
 • Klarinett
 • Tvärflöjt
 • Blockflöjt
 • Elbas
 • Elgitarr
 • Nyckelharpa
 • Cello (från åk 4 och uppåt)
 • Kontrabas (från åk 4 och uppåt)

Medellång kö – du kan få vänta

 • Gitarr
 • Saxofon
 • Slagverk (trummor)
 • Stråkinstrument (åk 3)
 • Fiol (från åk 4 och uppåt)
 • Altfiol (från åk 4 och uppåt)

Lång kö – du kan få vänta lite längre

 • Piano/keyboard

Elev som går instrumentkurs behöver ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Blås- och stråkinstrument

Blåsinstrument kan hyras av kulturskolan de första 1-2 åren. Stråkinstrument kan hyras i "barnstorlekar" tills dess eleven kan spela på fullstora instrument.

Instrumenthyra: 350 kr per termin.

Övriga instrument

Andra instrument går inte att hyra, ni ordnar eget instrument redan från första terminen. Elever som går slagverk behöver åtminstone ha en "tyst övningsplatta" och trumpinnar hemma.

Mellan lektionerna övar du hemma. En stund varje dag behövs oftast för att bli bättre på instrument. Ju mer du spelar och övar desto roligare blir det att spela. Din lärare ger dig uppgifter, låtar och stöttar dig i hur du kan öva hemma.

Dokument med tips till föräldrar. Pdf, 121 kB.

Kulturskolans lärare har god erfarenhet av att undervisa barn och unga och har stort engagemang och hjärta för musik och pedagogik. Våra instrumentlärare är utbildade vid musikhögskola på sina instrument med en flerårig pedagog/lärarutbildning. Flera av lärarna är också utbildade och verksamma som professionella musiker parallellt med sin anställning i kulturskolan.

Lärarna är breda i sin undervisning och möter eleverna i sina önskemål om till exempel låtar och anpassar nivån till varje ensklid elev. De undervisar både på gehör och efter noter. De använder moderna tekniska hjälpmedel och blandar nytt pedagogiskt material med traditionellt.

Verksamhetsbeskrivning och kvalitetsarbete
Instrument i kulturskolan

Kontakta oss på kulturskolan!

Vi finns på plats dagtid och svarar gärna på dina frågor.

Senast uppdaterad: 16 april 2024