Fördjupad ämneskurs musik

När du vill satsa extra på ditt instrumentspel eller din sång, eller vill förbereda dig för högre musikutbildning, har vi kursen Fördjupad ämneskurs.

För elever som går ett instrument i kulturskolan. Från årskurs 7 till och med ett läsår efter gymnasiet (20 år).

Att gå fördjupad ämneskurs

Du som går fördjupningen är motiverad i ditt musicerande och beredd att lägga ner den tid som krävs och känner glädje att delta i de olika momenten.

  • utökad lektionstid varje vecka på ditt huvudinstrument
  • lektioner i musikteori
  • ensemble- eller orkesterspel
  • deltagande vid minst två framträdanden varje läsår

Kursen har begränsat antal platser och ansökan kompletteras med ett spel- eller sångprov inför jury.

Senast uppdaterad: 6 november 2023