Fördjupad ämneskurs musik

Vill du satsa extra på ditt instrumentspel eller din sång? Kanske vill du förbereda dig för en högre musikutbildning? För dig finns fördjupad ämneskurs.

För elever som går ett instrument i kulturskolan. Från årskurs 7 till och med ett läsår efter gymnasiet (20 år).

Att gå fördjupad ämneskurs

Du som går fördjupningen är motiverad i ditt instrumentspelande eller din sång. Du är därför beredd att lägga ner den tid som krävs och känner glädje att delta i de olika momenten. Följande ingår i fördjupad ämneskurs:

  • utökad lektionstid varje vecka på ditt huvudinstrument
  • lektioner i musikteori
  • ensemble- eller orkesterspel
  • deltagande vid minst två framträdanden varje läsår.

Kursen har begränsat antal platser och ansökan kompletteras med ett spel- eller sångprov inför jury.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024