Fördjupad ämneskurs

När du vill satsa extra på ditt instrumentspel eller din sång, eller vill förbereda dig för högre musikutbildning, har vi kursen Fördjupad ämneskurs.

Från årskurs 7 till och med året eleven fyller 20 år, för elever som går ett instrument i kulturskolan.

Att gå fördjupad ämneskurs

Du som går fördjupningen är motiverad i ditt musicerande och beredd att lägga ner den tid som krävs och känner glädje att delta i de olika momenten.

  • utökad lektionstid varje vecka på ditt huvudinstrument
  • lektioner i musikteori
  • ensemble- eller orkesterspel
  • deltagande vid minst två framträdanden varje läsår

Kursen har begränsat antal platser och ansökan kompletteras med ett spel- eller sångprov inför jury.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022