Anmälan och uppsägning

Här finns information om hur du gör för att anmäla dig eller säga upp din plats i kulturskolan.

När du anmäler ditt barn första gången krävs BankID. När anmälan är klar skapas ett konto till kulturskolans portal SpeedAdmin. Dina inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post. Om du vill säga upp en plats använder du inloggningsuppgifterna som du fått.

Om anmälan

Anmälan till kulturskolan kan göras när som helst. 15 maj är sista anmälningsdag inför nytt läsår. Elever anmälda efter 15 maj placeras i mån av plats.

Regler, kö och antagning. Länk till annan webbplats.

Du kan välja flera ämnen i din anmälan. En elev kan få plats på ett eller flera ämnen, med undantag för instrument där eleven får plats på ett av de valda instrumenten.

Undantagsvis kan vi erbjuda plats på två instrument, om det andra valda instrumentet inte har kö. Vi har ett uppdrag att möjliggöra för så många elever som möjligt att ta del av kulturskolan. Därför kommer de elever som inte redan deltar i kulturskolans verksamhet att prioriteras i första hand, när vi placerar nya elever.

Om ett ämne har lediga platser under pågående läsår, finns möjlighet att börja direkt.

Se vilka ämnen som har lediga platser just nu

Vi erbjuder inte "prova på" i ordinarie verksamhet. Du behöver anmäla dig och få plats i ett ämne innan du kan börja.

Prova instrument

Varje vårtermin erbjuder vi en dag för elever att prova på olika instrument. Då finns möjlighet att besöka kulturskolan, prova alla instrument och träffa lärarna.

Sluta eller byta ämne

Uppsägning ska göras senast:

 • 1 december – för att inte fortsätta vårtermin.
 • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin.

Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till.

Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Om ditt barn har plats i kulturskolan och vill byta ämne, välj det nya ämnet i anmälan och skriv i meddelanderutan:

 • Jag vill byta från ___ till ___ Jag vill fortsätta med mitt nuvarande ämne tills plats finns.
  Exempel: Jag vill byta från trumpet till tvärflöjt. Jag vill fortsätta med mitt nuvarande ämne tills plats finns.
  eller
 • Jag vill byta från ___ till ___ Jag vill avsluta mitt nuvarande ämne och stå i kö till nytt ämne.
  Exempel: Jag vill byta från blockflöjt till cello. Jag vill avsluta mitt nuvarande ämne och stå i kö till nytt ämne.

Bytet sker så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften. Mejla gärna till kulturskolan om du har ytterligare önskemål eller frågor.
E-postadress: kulturskolan@upplandsvasby.se

Få plats och börja

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Kötiden påverkas av hur många nya elever som anmäler sig och hur många platser som blir lediga.

Anmälan gäller tills vidare, tills vi kan erbjuda ditt barn plats.

Utförlig information om kö och antagning.

Antagning inför nytt läsår sker i juni månad. Då meddelar vi via e-post om ditt barn kan börja eller stå kvar i kö. Antagning kan också ske under pågående läsår om det passar verksamheten.

Elev som fått plats i ett ämne behåller sin plats fortsättningsvis, tills platsen sägs upp. Ny anmälan inför kommande terminer behövs inte.

Utförlig information om kö och antagning

Du har lektion på din fritid efter den vanliga skoldagen en gång i veckan i grupp eller enskilt.

Plats

Undervisningen är i kulturskolans lokaler i Messingen eller Ateljén och ibland ute på elevens grundskola.

Dag och tid

Instrument och solosång

I augusti kontaktar läraren dig som är vårdnadshavare för att planera dag och tid för lektion. Du har då möjlighet att lämna önskemål.

Du kan också bli erbjuden en plats/tid under pågående läsår. Om eleven tackar nej finns möjlighet att stå kvar i kö och få nytt erbjudande senare.

Ämnen i grupper

 • Teater
 • Konst
 • Nycirkus
 • Instrumentmix
 • Sångensembler
 • Kör
 • Musikmix
 • Stop motion

Grupper formas inför varje nytt läsår, efter de aktuella elevernas ålder eller nivå. Du får besked om dag och tid antingen i antagningsbeskedet i juni, eller i ett erbjudande av plats under pågående läsår.

När ditt barn får plats betalas avgiften via faktura, i början av varje ny termin.

Avgifter och betalning

Senast uppdaterad: 14 mars 2024