Anmälan och uppsägning

Här skickar du in anmälan och uppsägning till Upplands Väsby kulturskola. Klicka på de gröna fälten för att komma till e-tjänsten. Här hittar du också information om anmälan, kö, antagning och uppsägning.

Har du frågor, hör av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Vilka ämnen har lediga platser?

Här kan du se de ämnen och instrument som har lediga platser just nu. Övriga ämnen har kö, men självklart är du välkommen att anmäla dig och blir då placerad i kö.

Lediga platser just nu.

Vilka ämnen har lång kö?

I följande ämnen är det lång kö för att få en plats:

  • piano
  • konst
  • nycirkus.

Välj gärna ett ämne med kortare eller ingen kötid som andrahandsval, till exempel blås- eller stråkinstrument. Du behåller din köplats till förstahandsvalet medan du testar ett annat ämne.

Jag har skickat in anmälan eller uppsägning, vad händer nu?

Kontrollera att du får ett automatiskt e-postmeddelande med rubriken "Ärende från kulturskolans e-tjänst". Det innehåller en kopia på din anmälan eller uppsägning i PDF.

När vi registrerat din anmälan/uppsägning får du ytterligare en bekräftelse via e-post, med mer info.

Mer information

Se flikarna nedan. Läs även utförlig information om Regler och avgifter.

Anmälan till kulturskolan kan göras när som helst. 15 maj är sista anmälningsdag inför nytt läsår.

Elev som anmäler senast 15 maj har bäst möjlighet att få börja kommande höst. Elever anmälda efter 15 maj placeras i mån av plats. Läs mer:

Kö och antagning

Första- och andrahandsval

Andrahandsval innebär att eleven kan tänka sig detta ämne om hen inte får plats på sitt förstahandsval.

Gå flera ämnen eller instrument samtidigt

Om en elev önskar gå två eller fler ämnen samtidigt, skicka in en anmälan för varje (förstahandsval). Elev som önskar gå fler än ett instrument, se Regler och avgifter.

Du behöver anmäla dig och få plats i det ämne du sökt, innan du kan börja. Vi erbjuder inte "prova på" i ordinarie verksamhet.

Prova på instrument

I mars varje år erbjuder vi "Prova på instrument"-dag för elever som ska börja årskurs 3 nästkommande hösttermin. Då finns möjlighet att besöka kulturskolan, prova alla instrument och träffa lärarna.

Prova på konst, teater, nycirkus

Under kulturskolans dag i maj månad erbjuder vi "prova på" konst, teater och nycirkus.

Antagning inför nästa läsår (hösttermin) görs i mitten av juni. Anmälda elever får då besked om plats eller köplats hem i brevlådan. Antagning kan också ske kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Läs mer under Kö och antagning.

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än lediga platser använder vi kösystem.

Eleven behåller sin köplats tills vidare, vi kommer att höra av oss när det är dags att börja.

Kötiden påverkas av hur många sökande ämnet har och hur många platser som blir lediga. I vissa fall behöver eleven också vänta tills den uppnår rätt ålder för ämnet.

Läs mer under Kö och antagning.

Elev som blivit antagen och fått plats i ett ämne kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis. Ny anmälan inför nästkommande terminer behövs inte. Elev som vill byta ämne skickar in anmälan om byte via e-tjänst på webben.

Elev som har plats och vill sluta ska säga upp platsen via e-tjänst överst på denna sida.

Uppsägning ska göras senast:

  • 15 december – för att inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin

Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till.

Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Om en elev vill byta ämne i kulturskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften.

I anmälan till byte väljer ni om eleven går kvar på sitt nuvarande ämne tills det finns plats i det nya, eller om eleven vill sluta direkt och börja när plats finns.

Använd e-tjänsten för anmälan här ovanför för att anmäla byte.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021