Anmälan och uppsägning

Anmälan och uppsägning till Upplands Väsby kulturskola görs av vårdnadshavare i vår portal Speedadmin. Klicka på de gröna fälten för att komma till portalen. Längre ner på den här sidan har vi även samlat information om anmälan, kö, antagning och uppsägning.

Första gången du loggar in i SpeedAdmin skapar du ett konto och då krävs BankID. Därefter loggar du in med användarnamn och lösenord.

Har du frågor, maila till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Anmälan till kulturskolan kan göras när som helst. Sista anmälningsdag inför nytt läsår är 15 maj, anmälda därefter kan börja i mån av plats. Antagning inför nytt läsår (hösttermin) sker i juni. Antagning kan även ske under pågående läsår om platser uppstår.

Se fliken nedan "Tid och plats för lektion" för info om dag och tid för det ämne du anmäler till.

Kulturskolan tillämpar kösystem. Om det ämne du anmäler till har kö får du besked om detta efter anmälan. Vi kontaktar vårdnadshavare via mail, så snart vi kan erbjuda plats.

Utförlig information om kö och antagning.

Lediga platser just nu

Via länken nedan kan du se vilka ämnen som har lediga platser lediga just nu. Det är "först till kvarn" på dessa platser, antagning görs löpande.

Se vilka ämnen som har lediga platser just nu.

Mer information

Öppna flikarna nedan för att läsa mer.

Anmälan till kulturskolan kan göras när som helst. 15 maj är sista anmälningsdag inför nytt läsår. Elever anmälda efter 15 maj placeras i mån av plats.

Prioritet i anmälan

I anmälan prioriterar du dina valda ämnen, där prioritet 1 är det ämne du helst önskar. Prioritet 2, 3, 4 innebär att eleven kan tänka sig detta ämne om hen inte får plats på sitt förstahandsval.

En elev kan bli erbjuden plats på ett eller fler av de valda ämnena, beroende på hur många platser som finns lediga i varje ämne.

Här kan du läsa mer om regler, kö och antagning. Länk till annan webbplats.

All undervisning i kulturskolan är förlagd på elevens fritid, efter den ordinarie skoldagens slut. Du har lektion en gång i veckan i grupp eller enskilt. Om du spelar ett instrument kan du även ha ett orkester- eller ensembletillfälle per vecka.

Grupper

Teater, konst, nycirkus, körer och orkestrar har fasta tider. Grupperna anpassas efter de aktuella elevernas ålder eller nivå och gruppindelningen sker i samband med antagningen inför nytt läsår. Antagningsbesked inför nytt läsår kommer i juni, med besked om tid och plats.

Instrument/solosång

Om ditt barn spelar ett instrument eller går solosång, tar er lärare kontakt före din första lektion och ni kommer överens om tid och plats för lektion.

Ämnen i kulturskolan

I följande ämnen är det lång väntetid för att få en plats:

  • piano
  • konst
  • nycirkus

Välj gärna ett ämne med kortare eller ingen kötid som andrahandsval, till exempel blås- eller stråkinstrument. Du kan välja att behålla din köplats till förstahandsvalet medan du testar ett annat ämne.

Du behöver anmäla dig och få plats i det ämne du sökt, innan du kan börja. Vi erbjuder inte "prova på" i ordinarie verksamhet.

Prova instrument

I mars varje år erbjuder vi "Prova på instrument"-dag för elever som ska börja årskurs 3 nästkommande hösttermin. Då finns möjlighet att besöka kulturskolan, prova alla instrument och träffa lärarna.

Prova på konst, teater, nycirkus

Under kulturskolans dag i maj månad erbjuder vi "prova på" konst, teater och nycirkus.

Efter anmälan

Kontrollera att du fått ett automatiskt e-postmeddelande med rubriken "Bekräftelse, mottagen anmälan Upplands Väsby kulturskola". I det mailet får du ytterigare information.

Efter uppsägning

Kontrollera att du får ett automatiskt e-postmeddelande med rubriken "Bekräftelse på uppsägning av plats". Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Antagning inför nästa läsår (hösttermin) görs i mitten av juni. Anmälda elever får då besked om plats via e-post. Antagning kan också ske kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Läs mer under Kö och antagning.

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Anmälan gäller tills vidare, vi kontaktar vårdnadshavare via e-post när det är dags att börja.

Kötiden påverkas av hur många sökande ämnet har och hur många platser som blir lediga. I vissa fall behöver eleven också vänta tills den uppnår rätt ålder för ämnet.

Utförlig information om kö och antagning.

Både vårdnadshavare och elever som är anmälda eller har plats i kulturskolan, har ett konto i vår portal SpeedAdmin.

I SpeedAdmin skickar vårdnadshavare in uppsägning av plats eller gör en ny anmälan. När du loggar in kan du se vilka ämnen du är i kö till.

Elev som har plats i kulturskolan kan se kontaktuppgifter till sin lärare, dag och tid för lektion samt ändra sina kontaktuppgifter. SpeedAdmin har också en lärplattform som används av några lärare.

Logga in i SpeedAdmin Länk till annan webbplats..

Elev som blivit antagen och fått plats i ett ämne kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis. Ny anmälan inför nästkommande terminer behövs inte.

Elev som har plats och vill sluta ska säga upp platsen via e-tjänst överst på denna sida.

Uppsägning ska göras senast:

  • 15 december – för att inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin

Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till.

Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Om en elev vill byta ämne i kulturskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften.

Skicka e-post till kulturskolan och ange följande:

  • Jag vill fortsätta med mitt nuvarande ämne tills plats finns

eller

  • Jag vill avsluta mitt nuvarande ämne och stå i kö till nytt ämne.

Ange också:

  • vilket ämne eleven önskar byta till
  • namn
  • personnummer.
Vänligen observera att detta gäller endast redan antagna elever.
Senast uppdaterad: 16 januari 2023