Anmälan och uppsägning

Här skickar du in anmälan och uppsägning till Upplands Väsby kulturskola. Klicka på de gröna fälten för att komma till e-tjänsten. Här hittar du också information om anmälan, kö, antagning och uppsägning.

Har du frågor, hör av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Anmälan och uppsägning

Anmälan och uppsägning görs i vårt system Speedadmin, av aktuell vårdnadshavare till barnet. Första gången du loggar in skapar du ett konto och då krävs BankID. Därefter loggar du in med användarnamn och lösenord.

Lediga platser vårterminen 2023

Det är "först till kvarn" på dessa platser, antagning görs löpande. Välkommen med din anmälan!

Se vilka ämnen som har lediga platser just nu.

Mer information

Se flikarna nedan. Läs även utförlig information om Regler och avgifter.

Anmälan till kulturskolan kan göras när som helst. 15 maj är sista anmälningsdag inför nytt läsår.

Elev som anmäler senast 15 maj har bäst möjlighet att få börja kommande höst. Elever anmälda efter 15 maj placeras i mån av plats. Läs mer:

Kö och antagning

Prioritet i anmälan

I anmälan prioriterar du dina valda ämnen, där prioritet 1 är det ämne du helst önskar, och så vidare.

En elev kan bli erbjuden plats på ett eller fler av de valda ämnena, beroende på hur många platser som finns lediga i varje ämne. Eleven kan endast få plats på ett instrument (men ibland kan elever som gått ett tag på sitt instrument börja ytterligare ett instrument som inte har kö).

Här kan du läsa mer om regler, kö och antagning. Länk till annan webbplats.

I följande ämnen är det lång väntetid för att få en plats:

  • piano
  • konst
  • nycirkus

Välj gärna ett ämne med kortare eller ingen kötid som andrahandsval, till exempel blås- eller stråkinstrument. Du kan välja att behålla din köplats till förstahandsvalet medan du testar ett annat ämne.

Du behöver anmäla dig och få plats i det ämne du sökt, innan du kan börja. Vi erbjuder inte "prova på" i ordinarie verksamhet.

Prova instrument

I mars varje år erbjuder vi "Prova på instrument"-dag för elever som ska börja årskurs 3 nästkommande hösttermin. Då finns möjlighet att besöka kulturskolan, prova alla instrument och träffa lärarna.

Prova på konst, teater, nycirkus

Under kulturskolans dag i maj månad erbjuder vi "prova på" konst, teater och nycirkus.

Efter anmälan

Kontrollera att du fått ett automatiskt e-postmeddelande med rubriken "Bekräftelse, mottagen anmälan Upplands Väsby kulturskola". I det mailet får du ytterigare information.

Efter uppsägning

Kontrollera att du får ett automatiskt e-postmeddelande med rubriken "Bekräftelse på uppsägning av plats". Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Antagning inför nästa läsår (hösttermin) görs i mitten av juni. Anmälda elever får då besked om plats via e-post. Antagning kan också ske kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Läs mer under Kö och antagning.

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än lediga platser inför ny termin lottar vi platserna bland dem som anmält före sista anmälningsdag 15 maj.

Anmälda elever behåller sin köplats tills vidare, vi kommer att höra av oss när det är dags att börja.

Kötiden påverkas av hur många sökande ämnet har och hur många platser som blir lediga. I vissa fall behöver eleven också vänta tills den uppnår rätt ålder för ämnet.

Utförlig information om kö och antagning.

Elev som blivit antagen och fått plats i ett ämne kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis. Ny anmälan inför nästkommande terminer behövs inte.

Elev som har plats och vill sluta ska säga upp platsen via e-tjänst överst på denna sida.

Uppsägning ska göras senast:

  • 15 december – för att inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin

Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till.

Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Om en elev vill byta ämne i kulturskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften.

Skicka e-post till kulturskolan och ange följande:

  • Jag vill fortsätta med mitt nuvarande ämne tills plats finns

eller

  • Jag vill avsluta mitt nuvarande ämne och stå i kö till nytt ämne.

Ange också:

  • vilket ämne eleven önskar byta till
  • namn
  • personnummer.
Vänligen observera att detta gäller endast redan antagna elever.
Senast uppdaterad: 29 november 2022