Att gå i kulturskolan

Kan jag gå i kulturskolan? Hur gör jag för att börja? När är lektionerna? Vad kostar det? Här hittar du grundläggande info om att gå i kulturskolan.

Om du vill börja i kulturskolan ska du först skicka in anmälan här på kulturskolans webb. Sista anmälningsdag inför nytt läsår är 15 maj.

Oftast får du stå i kö ett tag innan du kan börja. När vi har plats för dig så kontaktar vi din vårdnadshavare.

Du behåller din plats så länge du vill (eller har rätt ålder för ämnet). Om du vill sluta ska platsen sägas upp här webben. Gör uppsägningen senast 1 december – inte fortsätta vårtermin, 15 maj – inte fortsätta hösttermin.

Ämnen i Upplands Väsby kulturskola
Anmälan och uppsägning
Regler och avgifter

Nedanför finns övergripande information kring undervisningen. Hör gärna av dig om du har frågor till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Åldrar för olika ämnen

Upplands Väsby kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Våra ämnen riktar sig till följande åldersgrupper:

‌Åldrar för våra olika ämnen

Ämne

Ålder

Nycirkus

Årskurs 1–7

Körsång

Årskurs 1–3

Musikmix

Årskurs 2

Konst

Årskurs 2–6

Teater

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Sångensemble

Årskurs 4 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år

Talent factory, studioteknik, komposition, musikteori

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år


All undervisning i kulturskolan är förlagd på elevens fritid, efter den ordinarie skoldagens slut. Du har lektion en gång i veckan i grupp eller enskilt. Om du spelar ett instrument kan du även ha ett orkester- eller ensembletillfälle per vecka.

Grupper

Teater, konst, nycirkus, körer och orkestrar har fasta tider. Grupperna anpassas efter de aktuella elevernas ålder eller nivå och gruppindelningen sker i samband med antagningen inför nytt läsår. Antagningsbesked inför nytt läsår kommer i juni, med besked om tid och plats.

Instrument/solosång

Om ditt barn spelar ett instrument eller går solosång, tar er lärare kontakt före din första lektion och ni kommer överens om tid och plats för lektion.

Ämnen i kulturskolan

Både vårdnadshavare och elever som är anmälda eller har plats i kulturskolan, har ett konto i vår portal SpeedAdmin.

I SpeedAdmin skickar vårdnadshavare in uppsägning av plats eller gör en ny anmälan. När du loggar in kan du se vilka ämnen du är i kö till.

Elev som har plats i kulturskolan kan se kontaktuppgifter till sin lärare, dag och tid för lektion samt ändra sina kontaktuppgifter. SpeedAdmin har också en lärplattform som används av några lärare.

Logga in i SpeedAdmin Länk till annan webbplats..

Om du inte kan komma på en lektion – meddela din lärare i god tid.

E-post och telefonnummer till lärare

Om din lärare är sjuk/frånvarande sätts om möjligt vikarie in eller så ställs lektionen in. Inställda lektioner meddelas via sms och mail till vårdnadshavare. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i kulturskolans portal SpeedAdmin är rätt, så att vi kan nå dig (maila oss om du glömt dina inloggningsuppgifter).

Elever som går instrumentkurs behöver ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Blås- och stråkinstrument hyrs ut av kulturskolan första 1-2 åren. Övriga instrument köpes från första terminen.

Hyra instrument av kulturskolan
Att köpa instrument

Mellan lektionerna övar du hemma, en stund varje dag behövs oftast för att bli bättre i ditt ämne eller instrument.

Din lärare ger dig uppgifter, låtar och stöttar dig i hur du kan öva hemma. Ju mer du spelar och övar desto roligare blir det att spela!

Kulturskolan arrangerar större och mindre konserter, föreställningar och terminsavslutningar med möjlighet för dig att framträda för publik. Elever har möjlighet att delta både i större och mindre grupper, i orkestrar eller solo.

Kulturskolans evenemang

Senast uppdaterad: 12 januari 2023