Börja spela instrument

Minikollage, närbilder på personer som spelar xylofon, tvärflöjt, trumpet, fiol, gitarr piano.

Varmt välkommen till kulturskolan! I höst när du börjar i trean kan du börja spela ett instrument. Här kan du se filmer och läsa mer om instrumenten. Du hittar också svar på de vanligaste frågorna.

Anmälan

Sista anmälningsdag inför hösten är 15 maj, anmälan skickas in via e-tjänst här på kulturskolans webb. Besked om plats eller köplats kommer med papperspost i juni 2021.

Att spela instrument i kulturskolan

Att lära sig ett instrument är både roligt och utvecklande! Kulturskolan är en plats för mycket glädje och kreativitet. Här finns också möjlighet för dig att träffa nya kompisar. Längre ner på sidan kan du se filmer och hitta mer information om instrumenten.

Du har lektion en gång i veckan efter skoltid. Elever som spelar blås- eller stråkinstrument kan även spela i orkester redan från första året. För alla elever finns vanligtvis många tillfällen att spela på konserter och göra andra framträdanden.

Tid och plats, avgift

Instrumentlektionerna är i Messingen och ute i enstaka skolor i kommunen. Tid och plats för lektion bestäms tillsammans med din lärare, efter att du fått plats. Terminsavgiften är 1050 kronor per termin.

Instrument – se filmer och läs mer

Klicka på de utfällbara boxarna för att se filmer och läsa mer om de olika instrumenten.

För dig som börjar i årskurs 3 till hösten har vi kursen "Stråkinstrument/stråkgrund". Elever från årskurs 4 anmäler sig direkt till ett särskilt stråkinstrument.

Läs mer: Om att spela stråkinstrument i kulturskolan

Start vårterminen 2022, men det går bra att anmäla sig redan nu.

Läs mer: Om att spela stråkinstrument i kulturskolan

Vanliga frågor och svar

Kontakta gärna oss om du har fler frågor. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Plats

De allra flesta elever har sin lektion på kulturskolan i Messingen. Vissa läsår kan vi även erbjuda instrumentlektioner ute i några av kommunens grundskolor.

Tid

På fritiden, efter ordinarie skoldags slut.

Du har lektion en gång i veckan i grupp eller enskilt. Enskild lektion brukar vara 20 minuter, lektion i grupp 30-60 minuter (två eller fler elever). Instrumentlärarna avgör vad som är lämpligt för sina elever och sitt instrument, enskild eller grupplektion.

Om du spelar stråk- eller blåsinstrument erbjuds du även ett orkester- eller ensembletillfälle varje vecka. Du som spelar ett annat instrument kan delta i ensembler och orkestrar när du blir lite äldre. Orkester- eller ensemblelektioner kostar inget extra, det ingår i din terminsavgift.

När får vi veta tid och plats för lektion?

Du anmäler dig först och väntar på besked om plats eller köplats, som kommer med posten i slutet av juni 2021.

Kulturskolans instrumentlärare lägger sina scheman så att det i möjligaste mån ska passa alla sina elever, utifrån skolscheman och andra önskemål.

I samband med grundskolornas höstterminsstart kontaktar din blivande lärare dig. Då kommer ni överens om dag och tid. Ibland bestäms tider redan före sommaren.

Terminsstart ht-21

Kulturskolan startar veckan efter grundskolorna, mer info kommer i ditt antagningsbrev.

I övrigt följer vi grundskolornas läsår, lovdagar osv. Elev i instrument garanteras minst 26 tillfällen på ett läsår.

Terminsavgift

1050 kronor per termin. Avgiften betalas via faktura före varje ny termin.

Observera att elev som får plats i kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis tills den sägs upp av vårdnadshavare (man "bokar" alltså inte en termin i taget utan har en plats på samma sätt som i för- och grundskolan).

Uppsägning görs via kulturskolans webb senast:

  • 15 december – för att inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – för att inte fortsätta hösttermin

Varje instrument har ett begränsat antal platser. Hur länge ni kommer få vänta beror på hur många platser som blir lediga, samt antalet sökande till ämnet. Elever som går Musikmix i årskurs 2 har förtur till instrumentplatserna.

Inte förrän efter sista anmälningsdag 15 maj vet vi säkert hur eventuella köer blir. Men ungefär så här brukar kötiderna se ut:

Kort eller ingen kö – lätt att få plats

Trumpet
Trombon
Valthorn
Eufonium
Tuba
Klarinett
Tvärflöjt
Blockflöjt
Elbas
Elgitarr
Nyckelharpa
Stråkinstrument
(Cello och kontrabas för elever från åk 4)

Medellång – du kan få vänta

Gitarr
Saxofon
Slagverk (trummor)

Lång – du kan få vänta lite längre

Piano/keyboard

Elev som går instrumentkurs behöver ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Blås- och stråkinstrument

Blåsinstrument kan hyras av kulturskolan de första 1-2 åren. Stråkinstrument kan hyras i "barnstorlekar" tills dess eleven kan spela på fullstora instrument.

Instrumenthyra: 350 kr per termin.

Övriga instrument

Andra instrument går inte att hyra, ni ordnar eget instrument redan från första terminen. Elever som går slagverk behöver åtminstone ha en "tyst övningsplatta" och trumpinnar hemma. Se även:

Information om att köpa instrument på Kulturskolans webbplats.

Mellan lektionerna övar du hemma, en stund varje dag behövs oftast för att bli bättre på instrument. Ju mer du spelar och övar desto roligare blir det att spela!

Din lärare ger dig uppgifter, låtar och stöttar dig i hur du kan öva hemma.

Dokument med tips till föräldrar. Pdf, 121 kB.

Kulturskolans lärare har god erfarenhet av att undervisa barn och unga och har stort engagemang och hjärta för musik och pedagogik.

Våra instrumentlärare är utbildade vid musikhögskola på sina instrument, vilket är en 4-5-årig pedagog/lärarutbildning på universitetsnivå. Flera av lärarna är också utbildade och verksamma som professionella musiker parallellt med sin anställning i kulturskolan.

Lärarna är breda i sin undervisning och möter eleverna i sina önskemål om t ex låtar och anpassar nivån till varje ensklid elev. De undervisar både på gehör och efter noter och använder moderna tekniska hjälpmedel, blandar nytt pedagogiskt material med traditionellt. Läs mer under respektive instrument.

Verksamhetsbeskrivning och kvalitetsarbete
Instrument i kulturskolan

Kontakta oss på kulturskolan!

Vi finns på plats dagtid och svarar gärna på dina frågor.

Senast uppdaterad: 26 september 2023