Läsåret 2022–2023

Här hittar du terminsdatum, lovdagar och övrig viktig information om ditt barns plats i Upplands Väsby kulturskola.

Höstterminen 2022

Lektioner: onsdag 24 augusti – fredag 9 december
Höstlov: vecka 44 (31 oktober – 4 november)

Vårterminen 2023

Lektioner: måndag 9 januari – fredag 26 maj
Sportlov: vecka 9 (27 februari – 3 mars)
Påsklov: vecka 14 (3-10 april)
Lovdag: måndag 1 maj
Lovdagar kr.him: torsdag–fredag 18–19 maj

Alla ordinarie lektioner är inställda under loven.

Under läsåret kan det finnas tillfällen då din lektionstid ändras eller ställs in på grund av konserter eller andra projekt. Din lärare informerar om vilka dagar detta gäller. Om en lärare blir sjuk, meddelar vi det via SMS och e-post samma dag.

Du erbjuds minst 26 lektioner eller undervisningstillfällen på ett läsår. Även konserter och föreställningar räknas som ett tillfälle. Musikmix, G- och C-klaven (kör) har 24 lektionstillfällen per läsår, instrumentmix 20 tillfällen.

Du kan läsa vidare om ditt barns plats i kulturskolan här på webben.

Regler och avgifter

Om du inte kan komma på en lektion – meddela din lärare i god tid.

E-post och telefonnummer till lärare

Om din lärare är sjuk/frånvarande sätts om möjligt vikarie in eller så ställs lektionen in. Inställda lektioner meddelas via sms och mail till vårdnadshavare. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i kulturskolans portal SpeedAdmin är rätt, så att vi kan nå dig (maila oss om du glömt dina inloggningsuppgifter).

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022