Arkiv och släktforskning

I vårt arkiv finns kommunala handlingar och samlingar från både förr och nu. Du kan ta del av arkivhandlingarna i kommunhuset och se kommunarkivets innehåll på webben.

Alla kommunala handlingar i kommunarkivet är offentliga. Du kan ta del av handlingarna så länge de inte är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

I kommunarkivet kan du ta del av handlingar från 1822 fram tills idag, olika företags- och föreningsarkiv samt beställa betyg.

För släkt- och hembygdsforskare finns det mycket i kommunarkivet. Du kan till exempel ta del av skolhandlingar, lokaltidningar och andra äldre handlingar.